Facebook
Twitter
YouTube

Sestanek generalnih direktorjev za civilno zaščito na Malti (26. 4. 2017)

Na Malti je potekal sestanek generalnih direktorjev za civilno zaščito. Sestanka smo se od 25. do 27.4.2017 udeležili tudi predstavniki Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Malta, kot predsedujoča Svetu EU, je v sodelovanju z Evropsko komisijo, organizirala 38. sestanek generalnih direktorjev za civilno zaščito držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in držav kandidatk. 
Udeleženci so ocenili, da je bil dosežen napredek pri razvoju in delovanju mehanizma Unije na področju civilne zaščite, vendar je za njegovo še bolj učikovito delovanje potrebno izboljšati nekatere operativne vidike. Sicer pa države za zdaj ne vidijo potrebe po bistveni spremembi njegove vloge in nalog oziroma širitvi njegovih pristojnosti.
Prednostne naloge na področju civilne zaščite na evropski ravni ostajajo iste: krepitev preventivnih dejavnosti ter izboljšanje pripravljenosti in ukrepov za učikovit odziv. Pozornost je treba nadalje posvečati ozaveščanju javnosti ter sodelovanju z vsemi deležniki, med različnimi sektorji in na različnih ravneh (nacionalni, regionalni, evropski, mednarodni).

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE