Facebook
Twitter
YouTube

2. seja Sveta Vlade RS za varstvo pred nesrečami (20. 4. 2017)

V torek, 25.4.2017, bo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekala druga seja Sveta Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Svetu, čigar osnovno poslanstvo je strateška presoja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji in spodbujanje družbenega dialoga o tveganjih nesreč ter razvijanje odpornosti nanje, bo predstavljen Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017 ter druge aktualne teme s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE