Facebook
Twitter
YouTube

Obisk predstavnika Evropske komisije iz Ispre (11. 4. 2017)

V torek, 11.4.2017, je Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje obiskal Francisco Ríos Díaz iz Oddelka za upravljanje nesreč iz Ispre v Italiji. Predstavili smo mu slovenski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, načine vodenja intervencij ob nesrečah in predvsem postopke za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah.

Gostu smo podrobneje prikazali tudi delovanje aplikacije za ocenjevanje škode AJDA, ki je edinstven primer dobre prakse v Evropi. Spletna aplikacija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah na kmetijskih pridelkih in na stvareh omogoča enotno rešitev za vse občine, enotno obdelavo predpisanih obrazcev, zmanjšanje napak pri obdelavi podatkov, medobčinsko in medresorsko sodelovanje, odpravo pridobivanja podatkov po uradni dolžnosti, uporabnikom prijaznejše in enotnejše okolje za delo, centraliziran sistem za spremljanje vlog po posameznih občinah in postopkih, vsem ravnem uporabnikov enako in sprotno posodabljanje podatkov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE