Facebook
Twitter
YouTube

Zaključna konferenca projekta Recall (6. 4. 2017)

Na Jesenicah je v četrtek, 6.4.2017, potekala zaključna konferenca evropskega projekta Recall. V projektu je sodelovalo pet evropskih držav (Slovenija, Hrvaška, Grčija, Italija in Madžarska) in je bila posvečena velikemu pomenu sodelovanja različnih deležnikov (odločevalcev) pri preprečevanju naravnih nesreč na lokalni ravni. Glavni slovenski partner v projektu je bil Geološki zavod Slovenije, aktivno vlogo v projektu pa je imela tudi Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj.

V Sloveniji je bila izvedena podrobna analiza stanja preventivnih ukrepov, njihovega vzdrževanja in prednostnih naložb na področju Potoške planine, kjer je stopnja tveganja za pojav zemeljskega plazu velika in je ogroženih več kot 5000 prebivalcev. Namen je bilo spremljati aktivnost plazu (terenski ogledi, uporaba e-orodja) in vzpostavljenih merilnih sistemov, izpeljati kratkoročne preventivne ukrepe in obveščati širšo javnost ter odgovorne državne inštitucije o pomembnosti izvajanja preventivnih ukrepov na plazu Potoška planina.

Glavni cilj predlaganih ukrepov je, da so ti ukrepi izvedeni v smeri končne rešitve, to pa je rekonstrukcija pregrade, povečanje zaplavnega prostora in omogočeno izvajanje rednih vzdrževalnih del. Del ukrepov bo v mesecu aprilu 2017 tudi izvedenih, financiranih iz sredstev projekta RECALL, Geološkega zavoda Slovenije, občine Jesenice in Javno komunalnega podjetja Jesenice.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE