Facebook
Twitter
YouTube

Dan Bojana Ušeničnika – Naravne nesreče v Sloveniji 2017 (28. 3. 2017)

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je v torek, 28.3.2017, potekal 4. trienalni posvet, kjer smo se zbrali raziskovalci, strokovnjaki, državni in občinski sodelavci ter drugi, ki nas povezuje delovanje na področju naravnih nesreč. Posvet sta odprla ministrica za obrambo Andreja Katič in direktor ZRC SAZU prof.dr. Oto Luthar.

Namen posveta je bila analiza posameznih primerov in vrst naravnih nesreč, predstavitev najnovejših metod, spoznanj in načinov upravljanja na področju naravnih nesreč v Sloveniji, hkrati pa izmenjava izkušenj ter vzpostavitev novih in utrditev obstoječih strokovnih vezi.

Osrednja tema tokratnega posveta je bil trajnostni razvoj mest in naravne nesreče. Tako smo spregovorili o: utrditvi odpornosti družbe na naravne nesreče ob prehodu v nizkoogljično družbo, uveljavitvi Sendajskega okvira in vročinskih valovih v mestih, pomenu hidroloških napovedi za učinkovit odziv na poplave v mestih, toplotnih otokih in nevarnosti seizmičnih resonančnih učinkov med sedimenti in stavbami, razširitvi strokovnih podlag in orodij za oceno potresne ogroženosti, oceni posledic porušitve vodnih pregrad, modeliranju in prikazovanju nevarnosti zaradi snežnih plazov, hudourniških poplavah in poplavah na Zgornji Pivki ter poplavnem tveganju v povezavi s podnebno spremenljivostjo in o novih podatkovnih podlagah za boljše upravljanje vod.

Ob dogajanju na posvetu smo praznovali tudi 30-letnico izhajanja revije Ujma, strokovne revije za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo izdaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Izhaja že od leta 1987, trenutno v nakladi 1800 izvodov. V elektronski obliki je dostopna tudi na spletni strani www.sos112.si/ujma. V 30 številkah je do zdaj izšlo več kot 1600 člankov, skupaj na več kot 8000 straneh, s svojimi prispevki pa je v njej sodelovalo že več kot 700 različnih avtorjev.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE