Facebook
Twitter
YouTube

Dan Bojana Ušeničnika – Naravne nesreče v Sloveniji 2017 (20. 3. 2017)

V torek, 28. 3. 2017, bo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekal 4. trienalni posvet 'Dan Bojana Ušeničnika – Naravne nesreče v Sloveniji 2017 ' z naslovom TRAJNOSTNI RAZVOJ MEST IN NARAVNE NESREČE.

Posvet organizira Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

Na posvetu bodo predstavljene analize posameznih primerov in vrst naravnih nesreč ter najnovejše metode, spoznanja in načini upravljanja na področju naravnih nesreč v Sloveniji. Hkrati bo to tudi priložnost za izmenjavo izkušenj ter vzpostavitev novih in utrditev obstoječih strokovnih vezi.

V sklopu posveta bomo izvedli oziroma organizirali:
- predavanja priznanih strokovnjakov, ki bodo osvetlili širši kontekst naravnih nesreč;
- obeležitev 30. številke revije UJMA s pregledom razvoja revije in njenega pomena;
- izdajo monografije, ki bo izšla kot 4. knjiga v knjižni zbirki »Naravne nesreče«.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE