Facebook
Twitter
YouTube

Izvedena vaja EDREX 2017 (17. 3. 2017)

16. marca 2017 je bila uspešno zaključena tridnevna evropska vaja za odziv ob naravnih in drugih nesrečah EDREX 2017, v kateri je sodelovala večina slovenskih resorjev in skupno 22 držav članic Evropske unije ter Evropska komisija.

V vaji se je preigraval scenarij potresa in nudenja mednarodne pomoči namišljeni državi Valland, ki ni članica Evropske unije, preverjali so se postopki ob tej situaciji, vključno s postopki ob aktivaciji enotnih ureditev za politično odzivanje na krize (IPCR). Slovenija je med drugim testirala tudi postopke zagotavljanja konzularne pomoči za slovenske državljane in postopke. Cilji vaje na evropski ravni in v Sloveniji so bili večinoma izpolnjeni. Izvedena bo celovita analiza vaje, zaključki pa bodo med drugim upoštevani pri prenovi ustreznih postopkov za nudenje in sprejem mednarodne pomoči ob naravni ali drugi nesreči.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE