Facebook
Twitter
YouTube

Štabna vaja za module Civilne zaščite (17. 3. 2017)

Na Brdu pri Kranju bo med 18. in 22. 3. 2017 potekala tretja štabna vaja za module Civilne zaščite, ki jo bo v sodelovanju z Evropsko komisijo izvedel konzorcij sorodnih služb s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz Nemčije, Belgije, Hrvaške in Slovenije.

 Konzorcij bo za potrebe programa usposabljanj mehanizma CZ EU v letih 2016 in 2017 oblikoval, pripravil in izvedel pet štabnih vaj za osebje modulov za civilno zaščito in ekip za tehnično pomoč in podporo držav članic (DČ) EU (v nadaljevanju: štabne vaje).

Štabne vaje so pomemben korak pri usposabljanju modulov CZ EU oziroma vodstvenega osebja navedenih enot. Osnovna cilja štabnih vaj za module sta nadgraditev znanja, ki so ga osebje modulov (vodje, njihovi namestniki in osebje za zvezo), strokovnjaki predvideni za delo na misijah mehanizma CZ EU in člani enot za tehnično pomoč in podporo (TAST) pridobili na tečajih Mehanizma CZ EU ter priprava za delovanje na misiji od aktiviranja mehanizma ob nesreči, napotitve modulov in strokovnjakov, njihovega delovanja in zaključka misije.

V štabnih vajah se preigravajo različni scenariji (poplave, potres, požari v naravnem okolju,nesreče z nevarnimi snovmi), ki v bistvu zajemajo vse tipe modulov oziroma namenskih enot. Le-ti so organizirani po vrstah naravnih in drugih nesreč oziroma dejavnostih ob nesrečah: moduli za črpanje vode, čiščenje vode, obvladovanje poplav, reševanje na vodi s pomočjo čolnov, gašenje gozdnih požarov, gašenje gozdnih požarov z vozili, gašenje gozdnih požarov z letali, gašenje gozdnih požarov s helikopterji, napredna zdravstvena postaja, napredna kirurška zdravstvena postaja, evakuacija žrtev nesreč po zraku, iskanje in reševanje v urbanih okoljih, RKB izvidovanje in vzorčenje, iskanje in reševanje na kontaminiranem območju, terenska bolnišnica, postavitev začasnih bivališč  in ekipe za tehnično pomoč in podporo.

Udeleženci vaj bodo lahko svoja znanja preizkusili in prikazali skozi različne vloge povezane z aktivnostmi in delom na misiji ob hudi naravni nesreči v tujini. Pripravljeni scenariji omogočajo preverjanje specifičnih situacij, s katerimi bi se lahko pripadniki modulov tudi sicer srečevali pri napotitvah na reševalne intervencije/misije v tujino (prihod v državo, vzpostavitev centra za sprejem in napotitev mednarodnih reševalnih enot, vzpostavitev in delovanje operativnega centra za koordinacijo dela reševalnih enot...). Tovrstne vaje so predvsem odlična preizkušnja, saj od udeležencev zahtevajo dobro organizacijo in pripravo vseh potrebnih dokumentov, ki so nujni pred in na začetku ter med izvajanjem nalog na misiji in kar je najpomembneje, udeleženci vadijo postopke izmenjave informacij z uporabo skupne terminologije – uradni jezik vaje bo angleščina. Ob zaključku vaje udeleženci dobijo potrdila o udeležbi.

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE