Facebook
Twitter
YouTube

Udeležba Slovenije na Evropski vaji za ukrepanje ob nesrečah (14. 3. 2017)

Slovenski državni organi bodo od 14. do 16. marca sodelovali v evropski vaji za ukrepanje ob nesrečah (European Disaster Reponse Exercise - EDREX). Namen vaje EDREX je pregledati obstoječe zmogljivosti odziva na evropski ravni in ugotoviti morebitne vrzeli, testirati skupne zmogljivosti za ukrepanje ob večjih nesrečah na nacionalni, evropski in mednarodni ravni ter okrepiti sodelovanje med centrom Evropske komisije za usklajevanje nujnega odziva (Emergency Response Coordination Centre – ERCC) in operativnimi centri v državah članicah Evropske unije in drugimi organizacijami.

Scenarij vaje temelji na predpostavki potresa, ki prizadene namišljeno državo Valland, kandidatko za članstvo v Evropski uniji (EU). Poleg osnovne infrastrukture potres prizadene tudi jedrsko elektrarno in kemično tovarno. V državi je več državljanov EU, nekateri od njih so poškodovani ali pogrešani. Prebivalci Vallanda, ki so ostali brez domov, iščejo zatočišča v državah EU. Zaradi kompleksnosti situacije država, predsedujoča EU, aktivira enotne ureditve za politično odzivanje EU na krize (Integrated Political Crisis Response – IPCR). 

V Sloveniji bomo v okviru vaje preverili postopke nudenja pomoči drugim državam ob aktiviranju mehanizma Unije na področju civilne zaščite, učinkovitost delovanja sistema opazovanja in obveščanja ter izmenjavo podatkov z ERCC in vključenimi nacionalnimi deležniki, postopke nudenja konzularne pomoči slovenskim državljanom ob veliki nesreči v tujini ter postopke ob aktivaciji enotnih ureditev za politično odzivanje na krize (IPCR) v Republiki Sloveniji.

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE