Facebook
Twitter
YouTube

Kako se lahko ob Bregani tudi sami zaščitimo pred poplavami (10. 3. 2017)

V četrtek, 9.3.2017, je v Mladinskem centru Brežice potekal dogodek z naslovom »Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami«.

Dogodek je bil namenjen prebivalcem porečja Bregane in tudi Sotle.Nevarnosti poplav in pomen samozaščite so spoznavali učenci OŠ Velika Dolina, v Slovenski vasi pa so tamkajšnji učenci s predstavniki krajevne skupnosti in projekta Frisco1 postavili tudi tablico dosega visokih voda.

Dogodek je potekal v sklopu projekta FRISCO1, strateškega projekta, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE