Facebook
YouTube

Nagrajenci ob dnevu Civilne zaščite (1.3.2017)

Na osrednji slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju smo posameznikom in organizacijam, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, podelili priznanja Civilne zaščite. Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik države Borut Pahor.

Priznanja za izjemno delo na področju zaščite in reševanja bo letos prejelo 290 posameznikov oziroma organizacij, in sicer 179 bronastih, 63 srebrnih in 29 zlatih znakov, 18 plaket ter kipec Civilne zaščite. Na osrednji prireditvi je bilo podeljenih 46 priznanj, preostala pa bodo podeljena na 13 regijskih prireditvah v začetku marca.

Pregled regijskih podelitev priznanj Civilne zaščite:

IZPOSTAVA URSZR

DATUM

URA

KRAJ

Brežice

2. 3.

17.00

Kostanjevica na Krki, Galerija Božidarja Jakca 

Postojna

2. 3.

18.00

Postojna, Kulturni dom

Maribor

3. 3.

16.00

Občina Hoče - Slivnica

Nova Gorica

3. 3.

11.00

Tolmin, Kinogledališče

Murska Sobota

3. 3.

17.00

Murska Sobota, Gledališče Park

Ljubljana

7. 3.

17.00

Medvode, Kulturni dom

Novo mesto

7. 3.

17.00

Občina Šmarješke Toplice

Slovenj Gradec

7. 3.

17.00

Radlje ob Dravi, velika dvorana MKC Radlje

Ptuj

8. 3.

13.00

Občina Videm

Trbovlje

9. 3.

12.00

Hrastnik, Glasbena šola

Celje

9. 3.

16.00

Občina Vitanje, Vesoljski center Vitanje

Kranj

14. 3.

17.00

Železniki, Kulturni dom

Koper

16. 3.

11.00

Portorož

 

Priznanja Civilne zaščite 2017

Kipec Civilne zaščite
Najvišje priznanje, kipec Civilne zaščite za življenjsko delo, je letos prejel Benjamin Ličer, ki aktivno deluje v sistemu zaščite in reševanja že 42 let. Zaposlen v Obalnem letalskem centru Portorož je pri opazovalnih preletih nad požarno ogroženimi območji in morskim akvatorijem odkril brez števila požarov v naravnem okolju ter onesnaženja morja, odkril številne ljudi, ki so bili potrebni pomoči, ter sodeloval v mnogih akcijah in vajah v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

Plaketa Civilne zaščite se podeljuje kot priznanje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja in kulturne dediščine ter pri varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah. Prejmejo jo:

Stanislav Dvoršek

Janez Koncilja

Jožef Kos

mag. Romana Lah

Jože Turšič

Društvo gorske reševalne službe Tržič

Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica

Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik – mesto

Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Pohorju

Prostovoljno gasilsko društvo Mozirje

Prostovoljno gasilsko društvo Rakek

Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Polskava

Prostovoljno gasilsko društvo Središče ob Dravi

Prostovoljno gasilsko društvo Starše

Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje – mesto

Prostovoljno gasilsko društvo Vipava

Prostovoljno gasilsko društvo Vitanje

Revija Gasilec


Zlati znak Civilne zaščite se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvoju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Prejmejo ga:

Peter Cvetkovič

Miran Gregorič

Stanislav Hlastec

Zoran Kenda

Ladislav Košec

Alojz Kovačič

Bogdan Ladinik

Ivan Paveo

Janka Pavšek Bantan

dr. Jadran Perinić

Igor Potočnik

Milan Rajf

Drago Strnad

Bernard Štiglic

Janez Triler

Dušan Utroša

Rudolf Volčini

Iztok Zajc

Jožef Žlebir

Pavel Žvan

Adria-Tow, d. o. o.

Gasilska zveza Jesenice

Jamarsko društvo Danila Remškarja Ajdovščina

Občina Bovec

Prostovoljno gasilsko društvo Dobrova

Prostovoljno gasilsko društvo Koroška Bela

Prostovoljno gasilsko društvo Rateče - Planica

Prostovoljno gasilsko društvo Selca

Prostovoljno gasilsko društvo Velenje

Srebrni znak Civilne zaščite se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek k razvoju ter krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prejmejo ga:

Bojan Aleš

Franc Amon

Sašo Anžur

major Ivan Arnejčič

Djordje Babić

Leon Behin

podpolkovnik dr. Matjaž Bizjak

Vojko Dobrosavljevič

David Fabjančič

Zdravko Flis

Slavko Frantar

Danilo Gerzetič

Bojan Jenko

Alojz Jerman

Jožef Kancler

Bojan Klemen

Zalka Klemenčič

Andrej Kmetič

nadporočnik Peter Kogovšek

Zoran Krebs

Zlatko Kristančič

Branko Lončar

Borut Lončarevič

Romana Marinč

Tatjana Markelj

Branko Mur

Sašo Oblak

Rozika Ojstršek

Bojan Ožanič

generalmajor dr. Andrej Osterman

Ervin Perčič

Damir Podnar

Ivan Rauch

Egon Rauter

Mirko Rožej

Slavko Rožič

Alojz Sladič

Gregor Šebenik

Vesna Škerbec

Franc Škufca

mag. Matej Trapečar

Tomaž Urbančič

Dejan Žugelj

Jamarsko društvo Carnium Kranj

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Koroški gasilski zavod

Prostovoljno gasilsko društvo Bočna

Prostovoljno gasilsko društvo Brest

Prostovoljno gasilsko društvo Godovič

Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev

Prostovoljno gasilsko društvo Otočec

Prostovoljno gasilsko društvo Selo

Prostovoljno gasilsko društvo Smolnik

Prostovoljno gasilsko društvo Stožice

Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž

Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Dreti

Prostovoljno gasilsko društvo Tomišelj

Prostovoljno gasilsko društvo Vavta vas

Prostovoljno gasilsko društvo Velika Loka

Prostovoljno gasilsko društvo Velika Loka

Prostovoljno gasilsko društvo Vrbljene - Strahomer

Prostovoljno gasilsko društvo Zgornji Kašelj

Zdravstveni dom Sevnica

Zdravstveni dom Tolmin


Bronasti znak Civilne zaščite se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Prejmejo ga:

Marko Adamič

Anže Albreht

Lenča Arko Fabjan

Žiga Avguštin

Antonija Balkovec

Martin Bevk

Stanko Biaggio

Dean Bizjak

Rafael Blas

Andreja Božič

Dejan Brilj

Marko Bručan

Renata Brunskole

Aleš Caf

Janez Capuder

Iztok Čargo

Jožef Čebašek

Nedeljko Čeligo

Janez Česnik

Matej Česnik

Franc Čretnik

Dragan Črnetič

Jurij Čuk

poročnik Anže Derlink

Dimitri Dokić

Slavko Draksler

Mitja Drekonja

Dejan Flego

Denis Glavina

Peter Godec

Anton Godnov, ml.

Denis Gorjup

Toni Grabnar

Cirila Gradišar

Danilo Gril

stotnik Matej Hajdinjak

Slavko Hribar

Andrej Humar

Evgen Ivančič

Drago Ivanič

Peter Jagarinec

Damijan Jakob

Dejan Jančar

Srečko Janžekovič

Bojan Jereb

mag.Lucija Jereb

Andrej Jeršan

Čedomir Joksimovič

Jasmin Jušić

Damijan Kaučevič

Saša Kejžar

Martin Kidrič

Matjaž Klasinc

Vincenc Knez

Andrej Kodeh

Damijan Koren

Miran Korošak

Anton Kovačec

mag. Marjan Kozlevčar

Simon Kralj

Slavko Kramberger

Janja Kramer Stajnko

Gregor Kristan

Simon Kristan

Primož Lapanja

Stanko Lebar

Uroš Leskovar

Rajko Likozar Šimunkovič

Miha Lovrenčak

Boštjan Lukšič

Rok Maček

Sebastjan Mahnič

Igor Marentič

Vojko Marguč

Matjaž Markovšek

Matej Martinjak

Primož Maurič

Simon Maver

Jože Medved

Ludvik Meklav

Amadej Mervič

Damjan Merzdovnik

Vesna Mihevc

Karl - Heinz Mikl

Vesna Milojević

Anton Modic

Srečko Mohar

Tomaž Munda

Irena Nečemer

Miha Novak

Roman Očko

Erik Pagon

Martin Panič

Tomaž Pazlar

Franc Peterle

Ana Pleše

Vero Počkar

višji vodnik Marko Podlipnik

Metod Podržaj

Urban Polajnar

Matjaž Poniž

Tomaž Požar

Irena Pust

poročnik Jernej Ramovš

Samo Ribežl

štabni vodnik Miha Ribič

Peter Rosič

Berti Rutar

David Semič

Janez Senica

Janko Sever

Silvester Sikošek

Robert Slapšak

Denis Slavec

Tomaž Smerdelj

štabni vodnik Peter Pavel Smrkolj

major Darko Sovič

Slavko Stenko

Zdenko Šalda

Mitja Šantelj

Mitja Šarec

desetnik Matjaž Šaubah

Boštjan Šefic

štabni vodnik Henrik Škorc

Gašper Škrjanec

Klemen Škrjanec

Patricija Šlebinger

Marjan Šotiček

Aleksander Špec

Bojan Špiler

Nejc Štremfelj

Rok Štremfelj

Jože Trajber

Klemen Trček

Sandi Tršinar

Milan Velikonja

Milko Verboten

Janez Veršič

Gregor Vidrih

Branko Viher

Franc Višič

podčastnik Damjan Vodeb

Miroslava Vodušek

Tomislav Vrečič

Polona Weiss

Jernej Zadel

Roman Zakšek

Darko Zamuda

Andrej Zdešar

Klemen Zibelnik

Darko Zupanc

Denis Zupančič

Matej Zupanič

Džani Žalac

Gregor Žerjal

Andraž Žiberna

Zdenka Žitko

Mateja Žvab

15. polk vojaškega letalstva Slovenske vojske

Društvo za raziskovanje jam Ribnica

Ekipa prve pomoči RKS – Območno združenje Domžale

Ekipa prve pomoči RKS – Območno združenje Kočevje

Ekipa prve pomoči RKS – Območno združenje Litija

Ekipa prve pomoči RKS – Območno združenje Murska Sobota I

Ekipa prve pomoči RKS – Območno združenje Murska Sobota II

Ekipa prve pomoči RKS – Območno združenje Murska Sobota III

Ekipa za prvo pomoč občine Domžale

GRS društvo Ljubljana – Reševalna skupina Ilirska Bistrica

Občina Dobrepolje

Prostovoljno gasilsko društvo Čeče

Prostovoljno gasilsko društvo Dramlje

Prostovoljno gasilsko društvo Marno

Prostovoljno gasilsko društvo Razdrto

Prostovoljno gasilsko društvo Stara vas - Loka

Prostovoljno gasilsko društvo Turje

Prostovoljno gasilsko društvo Babiči

Radioklub Ribnica

Služba nujne medicinske pomoči Hrastnik

Športno društvo Podpeca
nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE

Prikaži vse