Facebook
Twitter
YouTube

Strateški projekt FRISCO 1 (27. 2. 2017)

Do konca marca 2017 se bo v porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure odvilo 12 dogodkov, v sklopu katerih bodo partnerji strateškega projekta FRISCO1 občane in osnovnošolce seznanjali s samozaščitnimi in vzajemnimi ukrepi v primeru poplav.

Projekt »Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi« (FRISCO1) se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška in sodi v prednostno os »Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih«.

Glavna cilja projekta sta:
• zmanjšanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure z izvedbo negradbenih ukrepov in s čezmejno usklajenim delovanjem na področju poplavne ogroženosti ter
• priprava dokumentacije za optimalne gradbene ukrepe, ki se bodo izvedli v enem ali več naslednjih projektih.

V projektu sodeluje osem partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, in sicer poleg Uprave RS za zaščito in reševanje še Hrvatske vode, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Inštitut za hidravlične raziskave, Državni hidrometeorološki zavod in Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE