Facebook
Twitter
YouTube

Varnost zemeljskih in betonski pregrad za prebivalstvo v Slovenij (15. 2. 2017)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je skupaj z Zavodom za gradbeništvo Slovenije organizirala predstavitev projekta Zemeljske in betonske pregrade strateškega pomena v Sloveniji – VODPREG 2.

Namen raziskovalno-razvojnega projekta je bil pridobiti čim boljše podlage za vzpostavitev celovitega sistema upravljanja in zagotavljanja varnosti pregrad in prebivalstva v njihovem vplivnem območju.

V razvojno raziskovalnem projektu »Zemeljske in betonske pregrade strateškega pomena v Republiki Sloveniji - VODPREG«, ki je bil zaključen leta 2012, je bil med drugim podrobno obravnavan pregled vseh slovenskih pregrad, njihovo stanje in varnost ter varnost prebivalstva dolvodno od pregrad. Ugotovljeno je bilo, da je treba zaradi varnosti prebivalstva in objektov nujno posodobiti izračune porušitvenih valov, ki bodo služili za potrebe načrtovanja zaščite in reševanja in bodo podlaga za pripravo Navodila za izdelavo ocene ogroženosti zaradi porušitve pregrad (nasutih in zidanih).

Projekt se je pričel s podpisom pogodbe 18. junija 2015 in zaključil 31.10.2016.

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE