Facebook
Twitter
YouTube

Obisk italijanskih obrambnih atašejev (14. 2. 2017)

V ponedeljek, 13. februarja 2017, sta Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje obiskala novi italijanski obrambni ataše brigadir general Amedeo Magnani in vojaški ataše polkovnik Onofrio Picarelli. Sprejel ju je namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko Dervodel.

Gosta smo seznanili z organiziranostjo in delovanjem sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji ter jima podrobneje predstavili delo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v okviru Ministrstva za obrambo. 

Večji del obiska je bil namenjen pregledu dosedanjega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z Republiko Italijo in Furlanijo - Julijsko krajino kot obmejno regijo. Izražena so bila pričakovanja po odličnem nadaljnjem sodelovanju v okviru evropskih projektov in pomoči ob večjih naravnih nesrečah.

Ob koncu smo gosta povabili k obisku Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja 2017, ki bodo od 8. do 10. junija 2017 v Murski Soboti.

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE