Facebook
Twitter
YouTube

Obisk italijanskih obrambnih atašejev (13. 2. 2017)

V ponedeljek, 13.2.2017 sta Upravo RS za zaščito in reševanje obiskala novi italijanski obrambni ataše brigadir general Amedeo Magnani in vojaški ataše polkovnik Onofrio Picarelli, ki ju je sprejel namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Branko Dervodel.

Gosta smo seznanil z organiziranostjo in delovanjem sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, ter podrobneje predstavil delo Uprave RS za zaščito in reševanje v okviru Ministrstva za obrambo.
Večji del obiska je bil namenjen pregledu dosedanjega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z Republiko Italijo in Furlanijo-julijsko Krajino kot obmejno regijo. Izražena so bila pričakovanja po odličnem nadaljnjem sodelovanju v okviru evropskih projektov in pomoči ob večjih naravnih nesrečah.
Ob zaključku smo gosta povabil k obisku Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja 2017, ki bodo od 8. do 10. junija 2017 v Murski Soboti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE