Facebook
Twitter
YouTube

Vmesni pregled mehanizma Evropske unije na področju CZ (23. 1. 2017)

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je okvir v Evropski uniji, preko katerega države članice, tudi Slovenija, in druge države sodelujoče v  mehanizmu (Islandija, Norveška, Črna gora, Srbija, Makedonija, Turčija) usklajujejo medsebojno pomoč ob nesrečah v EU in jo nudijo tretjim državam, izvajajo skupne vaje, usposabljanja strokovnjakov, preventivne aktivnosti, nadgrajujejo svoje zmogljivosti za odzivanje na nesreče in nudijo strokovno pomoč nečlanicam EU na tem področju.

Evropska komisija mora skladno z zakonodajnim aktom o vzpostavitvi  mehanizma Unije na področju civilne zaščite (UCPM) opraviti vmesni pregled izvajanja in uspešnosti mehanizma Unije na področju civilne zaščite v obdobju od januarja 2014 do decembra 2016.

V ta namen je na spletni strani Evropske komisije objavljena povezava na dva vprašalnika, na katera lahko odgovarjajo:

V primeru, da mehanizma Unije na področju civilne zaščite še ne poznate, vas vabimo, da posredujete svoja mnenja z odgovori na prvi vprašalnik, objavljen na spletni strani: http://ec.europa.eu/echo/eucpm-consult_en.

Potrebna je registracija in vsaka oseba lahko samo enkrat izpolni vprašalnik.

Vprašalnik bo odprt do 23. februarja 2017.

V primeru morebitnih nejasnosti in vprašanj se lahko obrnete na ga. Natašo Horvat, telefon 01 471 3233 oziroma  elektronska pošta: natasa.horvat@urszr.si.

Vnaprej
se vam zahvaljujemo za vaš prispevek k celoviti oceni delovanja mehanizma Unije na področju civilne zaščite.


 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE