Facebook
Twitter
YouTube

NAGRADNI NATEČAJ LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL (20. 12. 2016)

Uprava RS za zaščito in reševanje že 21. zapored organizira nagradni natečaj za izdelavo likovnih in literarnih del, tokrat na temo »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi«.

Z natečajem želimo mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.
 
Dodatne informacije pridobite na Izpostavi URSZR Celje, kontaktna oseba: Vesna Slamnik, telefonska številka: 03 420 92 34, e-pošta: vesna.slamnik@urszr.si.
 
Zapisala Vesna Slamnik

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE



PRILOGE

Dopis (PDF datoteka)

Priloga (PDF datoteka)

Obrazec (Word datoteka)