Facebook
YouTube

Obisk vodje Urada Združenih narodov za zmanjšanje tveganj nesreč (29.11.2016)

V torek, 29. novembra 2016, je Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje obiskala vodja Urada Združenih narodov za zmanjšanje tveganj nesreč za Evropo Paola Albrito. Namen obiska je bil potrditi zavezanost k izvajanju Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganj nesreč 2015–2030. Gostjo je sprejel Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je koordinator aktivnosti za izvajanje Sendajskega okvira v Sloveniji, ter ji z dr. Matjažem Mikošem, predsednikom Sveta vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in s sodelavci predstavil že izvedene aktivnosti in dobre prakse na tem področju v Sloveniji. Gostjo je sprejela tudi ministrica za obrambo Andreja Katič.

Generalni direktor Darko But je poudaril dolgoletno tradicijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, ki omogoča vključitev usmeritev Sendajskega okvira v celoten cikel obvladovanja nesreč (preventiva, pripravljenost, odziv na nesrečo ter obnova, sanacija in rehabilitacija po nesreči). Identificirati je treba področja, kjer je potrebno nadaljnje okrepljeno delo in do leta 2020 pripraviti nacionalno strategijo za zmanjševanje tveganj nesreč.

Vodja urada UNISDR Paola Albrito je poudarila pomen medresorskega sodelovanja pri izvajanju Sendajskega okvira ter nujnost sinergije s cilji trajnostnega razvoja in Pariškega podnebnega sporazuma.  Delegacijo Slovenije je povabila k aktivni udeležbi na Prvem odprtem forumu za zmanjševanje tveganja nesreč, ki bo marca 2017 v Istanbulu, in na globalni forum, ki bo maja 2017 v Cancunu v Mehiki. 

Sendajski okvir za zmanjševanje tveganj nesreč (2015–2030) je 187 držav članic Združenih narodov, med njimi Slovenija, sprejelo na 3. svetovni konferenci o zmanjšanju tveganj nesreč marca 2015 na Japonskem.  

Glavni cilj Sendajskega okvira je preprečevanje novih in zmanjšanje obstoječih tveganj nesreč, zmanjšati izpostavljenost nevarnostim in dovzetnost za nesreče, povečati pripravljenost za odziv in okrevanje ter tako krepiti odpornost. 

Izvajanje Sendajskega okvira podpirajo Združeni narodi prek svojih regionalnih uradov UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction), regionalni urad Združenih narodov za Evropo je v Bruslju. 

Deluje tudi Evropski forum za zmanjševanje tveganj nesreč EFDRR, ki povezuje evropske države pri prizadevanjih za zmanjšanje tveganj. Leta 2014 je bil ustanovljen tudi Svet Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot posvetovalni organ. 

Cilje Sendajskega okvira naj bi dosegli z izvajanjem celostnih in vključevalnih ekonomskih, strukturnih, pravnih, družbenih, zdravstvenih, kulturnih, izobraževalnih, okoljskih, tehnoloških, političnih in institucionalnih ukrepov, ki preprečujejo in zmanjšujejo izpostavljenost nevarnostim in dovzetnost za nesreče, povečujejo pripravljenost za odziv in okrevanje ter tako krepijo odpornost.Cilji Sendajskega okvira so v veliki meri povezani s cilji trajnostnega razvoja.  Ključno je spodbujanja in povezovanje deležnikov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, da vključijo v svoje politike vidik zmanjševanja tveganj. 

       Štiri prednostne naloge za ukrepanje, opredeljene v Sendajskem okviru, so:

 1. razumevanje tveganja nesreč,

 2. krepitev vodenja na področju tveganja nesreč, da se ta tveganja obvladujejo,

 3. vlaganje v zmanjševanje tveganja nesreč za odpornost (1 : 4),

 4. krepitev pripravljenosti na nesreče za učinkovito odzivanje in "boljšo ponovno izgradnjo" med obnovo in sanacijo. 

  Sedem globalnih ciljev, ki jih določa Sendajski okvir:

 1. zmanjšanje števila prizadetih ljudi po vsem svetu do leta 2030 (primerjava obdobij 2020–2030 in 2005–2015),

 2. zmanjšanje neposredne gospodarske škode zaradi nesreč glede na bruto domači proizvod (BDP) do leta 2030,

 3. znatno zmanjšanje škode na kritični infrastrukturi zaradi nesreč in motnje v osnovnih storitvah do leta 2030, na primer zdravstvenih in izobraževalnih objektih/infrastrukturi, med drugim tudi z razvojem njihove odpornosti,

 4. znatno povečanje števila držav do leta 2020, ki imajo nacionalne in lokalne strategije za zmanjšanje tveganja nesreč,

 5. znatna okrepitev mednarodnega sodelovanja držav v razvoju z ustrezno in trajnostno podporo do leta 2030, za dopolnitev njihovega delovanja na nacionalni ravni za izvajanje tega okvira,

 6. znatno povečanje razpoložljivosti in dostopnosti sistemov za zgodnje opozarjanje na več vrst nevarnosti ter informacij in ocen o tveganju nesreč za ljudi do leta 2030,

 7. znatno povečanje razpoložljivosti in dostopnosti sistemov za zgodnje opozarjanje na več vrst nevarnosti ter informacij in ocen o tveganju nesreč za ljudi do leta 2030. 

   

  Služba za mednarodne in evropske zadeve

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE

jan febmaraprmajjun
julavgsepoktnovdec
Prikaži vse