Facebook
Twitter
YouTube

Mednarodna vaja IPA FLOODS 2016 (20. 10. 2016)

Od 17. do 21. oktobra 2016 poteka v okolici Zagreba praktična vaja na temo reševanja na vodi in iz nje IPA FLOODS CRO 2016. Scenarij predvideva obsežne poplave, ki prizadenejo širšo okolico Zagreba, Hrvaška pa zaradi njih prek mehanizma EU na področju civilne zaščite zaprosi za mednarodno pomoč. Na prošnjo se odzoveta dva mednarodna modula za reševanje na vodi in iz nje, ki sta bila ustanovljena, usposobljena in opremljena znotraj programa IPA FLOODS: modul, ki ga sestavljajo reševalci iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške in Srbije, ter modul, ki ga sestavljajo reševalci iz Albanije, Kosova, Makedonije in Turčije. Dodatno se na prošnjo za pomoč odzovejo tudi reševalci iz Češke. 

Pri usklajevanju mednarodne pomoči pomaga Hrvaški enota civilne zaščite Evropske unije (EUCPT) z enoto za tehnično podporo vodenju (komponenta TAST). Skupaj z organizatorji iz Hrvaške, igralci vlog, trenerji, ocenjevalci in opazovalci sodeluje na vaji več kot 400 udeležencev.

Štabni del vaje se je začel v ponedeljek, 17. oktobra, v njem pa so bili preigrani postopki zaprošanja za mednarodno pomoč prek mehanizma civilne zaščite EU in odziva na zaprosilo.  

Praktični del vaje se je nadaljeval v torek, 18. oktobra, s prihodom enot v sprejemni center, z njihovo namestitvijo v operativni bazi in prvimi nočnimi reševalnimi aktivnostmi. Posebna zahteva tokratnega scenarija vaje je samozadostnost reševalnih modulov, ki morajo sami poskrbeti za šotore za spanje in delo, za prehrano, gorivo, elektriko, osvetlitev ipd. Vse reševalne intervencije potekajo v okolici Zagreba in vključujejo dnevno in nočno delo z uporabo različnih postopkov in tehnik reševanja na vodi in iz nje, uporabo čolnov in vrvne tehnike ter postopke vodenja velikih intervencij. Poseben poudarek je namenjen sodelovanju med različnimi moduli. Sklepni del vaje si bodo v četrtek, 21. oktobra, ogledali tudi nekateri visoki predstavniki sodelujočih držav, Evropske komisije, veleposlaništev in regionalnih pobud. 

Vaja je namenjen izboljšanju sposobnosti Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Srbije in Turčije za učinkovito obvladovanje poplavne ogroženosti na nacionalni, regionalni in evropski ravni. Vaja je del dveletnega (2015 in 2016) programa za preventivo, pripravljenost in odziv na poplave na Zahodnem Balkanu in v Turčiji (IPA FLOODS), v katerem Uprava RS za zaščito in reševanje sodeluje skupaj s partnerji iz Hrvaške, Italije, Nemčije in Švedske. Program IPA FLOODS v celoti financira Evropska unija.

 Foto: URSZR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE