Facebook
Twitter
YouTube

Vaja sil za zaščito in reševanje Potniška ladja 2016 (13. 10. 2016)

V nedeljo, 16. oktobra 2016 bo na potniškem terminalu  Luke Koper in na ladji med 10. in 12. uro  vaja sil za zaščito in reševanje Potniška ladja 2016. To bo regijska praktična vaja celovitega preverjanja vodenja, operativnega delovanja in sodelovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč pri reševanju ob nesreči na ladji. Sodelujejo pripadniki javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, pripadniki regijskih enot Civilne zaščite za obalno regijo ter zaposleni v gospodarskih družbah. Vajo, ki jo organizirajo Izpostava URSZR Koper, Luka Koper, d. d., in Mestna občina Koper, bo vodil poveljnik Civilne zaščite za obalno regijo mag. Zvezdan Božič.

Predpostavka vaje

Predpostavka vaje je, da na potniški ladji Thompson Dream, privezani na potniškem terminalu Luke Koper, hkrati izbruhneta dva požara na različnih koncih ladje. Potnike in člane posadke je treba evakuirati z ladje. Zaradi požara in evakuacije je osem potnikov poškodovanih. Že pred prihodom ladje na privez poveljnik ladje v zdravstveni izjavi naznani, da imajo na ladji osebo, ki ima nalezljivo bolezen, in sicer ošpice.


Namen vaje

Namen vaje je preveriti vodenje, operativno delovanje in sodelovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč pri reševanju ob večji nesreči na potniški ladji, ki je na privezu v luki Koper. Vaja je napovedana in enodnevna, kombinirana, torej štabna in praktična, na njej pa sodelujejo javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, gospodarske družbe ter regijske enote in službe Civilne zaščite za obalno regijo.


Cilji vaje


Na vaji in pri  pripravah nanjo je potrebno v skladu s cilji, nameniti posebno pozornost:

 

Vajo organizirajo:

 

Na vaji sodelujejo:Vajo ocenjuje Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Takoj po vaji bo predhodna analiza vaje, v roku enega meseca po njej pa vodstvo vaje opravi celovito analizo vaje s predlogi ukrepov za izboljšanje stanja.

Naslovna fotografija Arhiv Luke Koper d.d.


nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE