Facebook
Twitter
YouTube

13. oktober – mednarodni dan zmanjševanja tveganja nesreč (13. 10. 2016)

»Materialne dobrine lahko nadomestimo, ne moremo pa nadomestiti ljudi. Velikokrat sem zgrožen nad tem, koliko ljudi umre v nesrečah. Večinoma so žrtve revni in ranljivi.  [...]   Naj premik s kulture odzivanja na nesrečo k zmanjševanju tveganja nesreč pomaga k izgradnji družbe, bolj odporne na nesreče in zmanjša izgube življenj.«
Ban Ki-moon, generalni sekretar Združenih narodov

Mednarodni dan zmanjševanja tveganja nesreč se je uveljavil leta 1989 s pozivom Generalne skupščine Združenih narodov, da se en dan v letu posveti globalni kulturi ozaveščanja o nesrečah in zmanjševanju tveganja nesreč. Zaznamujemo ga vsako leto 13. oktobra.

Letošnji dan zaznamuje začetek nove kampanje UNISDR Sendai Seven, osredotočene na sedem ciljev Sendajskega okvira za zmanjševanje tveganja nesreč 2015–2030, med katerimi je prvi cilj zmanjšanje smrtnosti zaradi nesreč. Namen kampanje je dvig zavedanja o ukrepih za zmanjšanje umrljivosti po vsem svetu. Kampanja Sendai Seven je priložnost za vlade, lokalne oblasti, družbene skupine, organizacije civilne družbe, zasebni sektor, mednarodne organizacije in vse organizacije v okviru Združenih narodov, da na vseh nivojih delovanja spodbujajo najboljše prakse za zmanjšanje tveganja nesreč in izgub zaradi nesreč.

Po vsem svetu so ženske in otroci do 14-krat verjetneje žrtve nesreč kot moški. Približno 60 odstotkov smrti mater in 53 odstotkov smrti otrok, mlajših od pet let, ki bi jih lahko preprečili, se zgodi v konfliktih in nesrečah. Nesorazmerno veliko žrtev nesreč predstavljajo tudi osebe s posebnimi potrebami, starejši in avtohtoni prebivalci.

Vir: http://www.un.org/en/events/disasterreductionday/

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE