Facebook
Twitter
YouTube

Vaja železniška nesreča 2016 (6. 10. 2016)

Z namenom celovitega preverjanja pripravljenosti na ukrepanje ob železniški nesreči bo v nedeljo, 9. oktobra 2016, med 10. in 14. uro na železniškem Dravskem mostu v Mariboru potekala državna vaja železniška nesreča 2016. To bo enodnevna, napovedana in praktična vaja, izvedena s predpostavko, da je na železniškem Dravskem mostu v Mariboru prišlo do trčenja kompozicij tovornega in potniškega vlaka. V trčenju se je poškodovalo večje število potnikov in osebja, prišlo pa je tudi do požara in iztekanja nevarnih snovi. Vajo bo vodil Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Skladno z načrti zaščite in reševanja ob železniški nesreči se bodo v izvajanje nalog zaščite in reševanja vključili reševalci, organi, službe in organizacije na lokalni, regijski in državni ravni.

V vaji se bodo preverili predvsem sistem vodenja ob veliki železniški nesreči, usklajenost in  delovanje vseh reševalnih služb in ostalih sodelujočih na vaji. Med pomembne cilje vaje sodijo zvišanje pripravljenosti na železniško nesrečo, preverjanje pripravljenosti Slovenskih železnic, d. o. o., preverjanje operativnega delovanja različnih gasilskih enot ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

V pripravah na vajo bodo udeleženci seznanjeni s scenarijem vaje, njenim potekom in zagotavljanjem varnosti vadbencev.

Na dan vaje bo med 10. in 14. uro zapora Pobreške ceste od vzhodne pentlje do Nasipne ulice, ceste ob Europarku od Pobreške ceste do uvoza k Europarku (povezava med Pobreško cesto in Titovo cesto) vključno z zaporo vseh pripadajočih zavijalnih pasov in pešpoti ob desnem bregu reke Drave.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE