Facebook
Twitter
YouTube

Priročnik Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogod (3. 10. 2016)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je izdala priročnik Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih, ki sta ga napisali dr. Andreja Lavrič in mag. Mateja Štirn. Namen priročnika je predstaviti odziv ljudi na različne krizne dogodke, morebitne posledice takšnih izkušenj in oblike psihosocialne pomoči po nesrečah. V priročniku je podrobneje opisano, kako si po nesreči lahko pomagamo sami, kako organizirati psihosocialno pomoč prebivalcem po večjih nesrečah ter kakšna psihološka pomoč in podpora sta na voljo reševalcem po nesrečah.

Priročnik je namenjen posameznikom, ki se soočajo s posledicami nesreče ali kriznega dogodka, reševalcem (gasilcem, gorskim reševalcem, kinologom itn.), poverjenikom civilne zaščite, štabom civilne zaščite, šolam in drugim. Izšel je v nakladi 2.000 izvodov in bo razdeljen štabom civilne zaščite, gasilskim zavodom, prostovoljnim reševalnim društvom v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, udeležencem usposabljanja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, zaupnikom in psihologom ter drugim. Splošni javnosti bo na voljo v vsem večjih  knjižnicah, vključenih  v sistem Cobiss, spletna različica pa na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje na http://www.sos112.si/slo/tdocs/prirocnik_psihosocialna_pomoc.pdf.

Predstavitev avtoric priročnika:  

Andreja Lavrič, doktorica pedagoških znanosti, na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje že vrsto let razvija in poučuje psihosocialno pomoč po nesrečah in kriznih dogodkih. Znotraj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je začela razvijati psihološko pomoč za reševalce, za tem pa še psihosocialno pomoč za prebivalce ob večjih nesrečah. V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje poučuje psihosocialno pomoč po nesrečah in pedagoško psihologijo. Raziskovalne in strokovne dosežke s področja pedagoške psihologije in psihosocialne pomoči po nesrečah in kriznih dogodkih je objavila v več člankih in publikacijah.

Mateja Štirn, magistrica psihologije, že več let dela na področju obravnave različnih travmatskih dogodkov. Skrbi za svetovalno in psihoterapevtsko pomoč posameznikom in skupinam. Znotraj instituta ISA izvaja psihoedukativne in preventivne projekte za promocijo duševnega zdravja, preprečevanje nasilja ter zlorabe in zanemarjanja otrok. Izvedla je številne svetovalno-izobraževalne programe za uspešno obvladovanje stresa, obravnavala oškodovance ob travmatskih dogodkih in izobraževala za uspešno komuniciranje, reševanje konfliktov ter ravnanje v kriznih situacijah.  

Priročnik sta recenzirala dr. Peter Umek in dr. Robert Masten: 

Menim, da je to zelo koristen priročnik za vse, ki so kakorkoli lahko udeleženi v različnih naravnih, tehnoloških in drugih nesrečah. Napisan je na podlagi tujih in domačih strokovnih spoznanj ter daje mnogo informacij, praktičnih spoznanj in nasvetov na zanimiv in predvsem razumljiv način. Lahko ga priporočim vsem, ki sodelujejo v reševanjih, torej gasilcem, policistom, vojakom, reševalcem, reševalcem v gorah, kinologom, potapljačem in prostovoljcem. Z njegovo vsebino bi morali biti seznanjeni vsi vodstveni delavci, ki so vključeni v sistem civilne zaščite, pa tudi tisti, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zavedati se moramo, da ne moremo veliko vplivati na pojavnost predvsem naravnih nesreč, gotovo pa lahko omilimo posledice, ki jih doživljajo neposredne in posredne žrtve nesreč. Ta priročnik nam predstavlja veliko postopkov, kako lahko to dosežemo. 

Dr. Peter Umek, zaslužni profesor za kriminalistično psihologijo 

Priročnik predstavlja temeljno literaturo na področju psihosocialne oskrbe različnih segmentov družbe po naravnih in drugih nesrečah pri nas. Posebej je treba pohvaliti celosten in odlično premišljen izbor vsebin, integracijo tako znanstvenih in strokovnih spoznanj kot praktičnih izkušenj ter njegovo didaktično pestrost. Pomeni tudi prispevek k prepoznavanju pomena psihosocialne oskrbe in promocijo strokovnih profilov, ki te intervencije omogočajo. 

Izr. prof. dr. Robert Masten, spec. psih. svet. 

Izdajo priročnika je omogočil projekt Evropske unije Razvoj in implementacija sistema psihosocialne pomoči reševalcem in prebivalcem po nesrečah, ki ga sofinancira Sklad za notranjo varnost.

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE