Facebook
Twitter
YouTube

Sestanek generalnih direktorjev za Civilno zaščito Evropske unije (3. 10. 2016)

V Bratislavi, na Slovaškem, je bil od 26. do 28. septembra 2016 sestanek generalnih direktorjev za Civilno zaščito držav Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in držav kandidatk, ki se ga je udeležila tudi delegacija iz Slovenije pod vodstvom generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darka Buta. Generalni direktorji so predlagali okrepitev ukrepanja ob naravnih nesrečah in terorističnih napadih tudi z usposabljanjem javnosti za nudenje pomoči v takih primerih.

Slovenija je ob tem predstavila pomembno tehnično novost, ki omogoča lokacijo kličočega. Italijanski generalni direktor je predstavil ukrepanje ob nedavnem potresu v osrednji Italiji. Podprli so predlog za oblikovanje vnaprejšnjih postopkov za primere evakuacij večjega števila opečenih oseb v druge države članice. Generalni direktorji so se zavzeli za okrepitev sodelovanja organov za Civilno zaščito in kritično infrastrukturo ter za medsebojno izmenjavo dobrih praks. Slovaško predsedstvo je predstavilo svoj sistem za izobraževanje in strokovno usposabljanje prebivalcev, velik poudarek je predvsem na otrocih in mladini.

Služba za mednarodne in evropske zadeve

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE