Facebook
Twitter
YouTube

Delujmo preventivno! (30. 9. 2016)

Oktobra potekajo aktivnosti v okviru projekta Oktober – mesec požarne varnosti. Vsako leto Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije ter Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravi aktivnosti s področja varstva pred požarom. V preteklih letih so bile izpostavljene predvsem teme o požarni varnosti, letos pa smo vsebino razširili tudi na ostale naravne in druge nesreče. Gradiva in aktivnosti s sloganom Delujmo preventivno smo pripravili da ozaveščamo prebivalce o osebni in vzajemni zaščiti ter ustreznem ravnanju pred in med nesrečo ter po njej.

Napotke, ki so bili v preteklih letih objavljeni v samostojnih publikacijah (zgibankah in plakatih) in na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, smo združili v knjižici Delujmo preventivno. V njej so najprej predstavljeni napotki, ki so povezani s požarno varnostjo in nevarnostjo ogljikovega monoksida (požar v objektu, v naravi, na osebnem vozilu, gašenje začetnih požarov, evakuacija). Sledijo napotki za ravnanje ob naravnih nesrečah, kot so potres, poplave in plazovi. Napotki o ustreznem ravnanju pri dejavnostih na, v in ob vodi ter na ledu pokrivajo področje varstva pred utopitvami. Glede na geografsko lego naše države so pogoste nesreče, ki so povezane z vremenom, zato so predstavljeni tudi napotki, kako ravnati ob vročini, suši, neurju, močnemu vetru, snegu, žledu in mrazu. Previdni moramo biti tudi pri aktivnostih v gorah, ob ravnanju z izdelki, ki vsebujejo nevarne snovi, in ob najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva. Na koncu so predstavljeni znaki za alarmiranje, ICE (In Case ob Imergency), osebna kontaktna kartica, stvari, ki jih je priporočljivo pripraviti, in klic na številko 112.  

Knjižico dopolnjujejo plakat, telop in lani narejeni aplikacija 112 – napotki ter spletna hiša Ste storili vse za varen dom?. V telop, ki ga bo oktobra predvajala TV Slovenija, bo vključen slovenski znakovni jezik. Prizor z naslovnice knjižice bo objavljen na nekaterih avtobusih v Ljubljani in na zaslonih nekaterih avtobusov v Kranju in Novi Gorici. 

Za najmlajše je bila narejena didaktična igra Delujmo preventivno, in sicer kot samostojna igra ter kot igra, objavljena v oktobrski reviji Zmajček. V oktobrski številki revije Ciciban je tema predstavljena v Cici veseli šoli. Napotki bodo objavljeni v gradivu, ki ga dobijo učenci osnovnih šol in maturanti srednjih šol. Končan je 20. natečaj Naravne in druge nesreče na temo Delujmo preventivno, na njem so v šolskem letu 2015/2016 sodelovali otroci vrtcev in osnovnih šol. Preventivne aktivnosti smo predstavili na prireditvah, kot so evropski festival prve pomoči FACE, Otroški bazar, SOBRA, preverjanje ekip prve pomoči in dan nacionalne varnosti.  

Zavedati se moramo, da je preventivno delovanje zelo pomembno. Z ustreznim in pravočasnim ravnanjem lahko preprečimo marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjšamo njene posledice. Poudariti pa velja, da je treba delovati preventivno vsak dan, ne le v mesecu oktobru. 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v letu 2016, poleg že naštetih aktivnosti, pripravila tudi druge preventivne aktivnosti:


Sektor za načrtovanje in preventivo

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE