Facebook
Twitter
YouTube

Ocenjevanje škode (22. 7. 2016)

Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But  je izdal sklep, da se prične  ocenjevanje  škode  zaradi  posledic  neurja  z  viharnim  vetrom  in poplavami (bilo je od 25. do 27. 6.)  v  občinah  Šmarje  pri  Jelšah,  Bistrica  ob Sotli,  Podčetrtek,  Solčava,  Vojnik,  Mozirje,  Kozje,  Rečica  ob  Savinji,  Zavrč,  Ilirska Bistrica,  Črna  na  Koroškem,  Mežica,  Mislinja,  Prevalje,  Ravne  na  Koroškem, Dravograd, Rače - Fram, Lendava, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Krško in Sevnica. Vloge, oziroma ocene škod, se zbirajo do 19.8. 2016 in podatki morajo biti do tega roka vneseni v spletno aplikacijo Ajda. 

Foto: Jakob Oražem, arhiv URSZR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE