Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanje za gašenje požarov v naravi (19. 7. 2016)

V enoti Izobraževalnega centra Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Sežani bo tudi letos od ponedeljka, 18. julija 2016,  in predvidoma  do  konca avgusta, usposabljanje  pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev za gašenje požarov v naravi. V šestih tednih se bo na usposabljanju za tovrstne intervencije zvrstilo 180 prostovoljnih gasilcev iz vse Slovenije, po trideset na teden. Usposabljanje organizirajo Gasilska zveza Slovenije, Zavod za gasilsko in reševalno službo Sežana in Uprava RS za zaščito in reševanje.

Gre za dopolnilno usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju. Namenjeno je prostovoljnim in poklicnim gasilcem, ki opravljajo funkcijo napadalcev, vodarjev ali cevarjev, in vodjem operativnih gasilskih skupin. Program usposabljanja bo trajal 32 pedagoških ur, 18 ur bo namenjenih teoretičnemu 14 pa praktičnemu usposabljanju in se bo trajal 4 dni na teden, od ponedeljka do četrtka.

Udeležijo se ga lahko gasilci, ki že imajo opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca oziroma končano gasilsko šolo. Imeti morajo tudi zdravniško spričevalo, ki dokazuje njihovo zdravstveno sposobnost, ki je predpisana za operativne gasilce.

Udeleženci se bodo po skrbno pripravljenem programu usposabljanja med drugim seznanjali s specialno opremo za gašenje požarov v naravnem okolju, z nevarnostmi, ki lahko nastanejo pri gašenju požarov v naravnem okolju, in s preventivnimi nalogami, pomembnimi za varnost pred požari v naravnem okolju. 

Na Krasu, pa tudi v drugih delih Slovenije, je spomladi in poleti velika nevarnost, da izbruhnejo požari v naravnem okolju, ki lahko povzročijo tudi zelo veliko gmotno škodo. Slovenija je namreč ena izmed najbolj gozdnatih držav v Evropi, saj gozdovi pokrivajo več kot 60 odstotkov njene površine. Hitro in učinkovito ukrepanje ob požarih v naravi je neprecenljivo.

Foto: Praktično usposabljanje 2015, Boris Budal, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE