Facebook
Twitter
YouTube

Sestanek generalnih direktorjev za civilno zaščito (30. 5. 2016)

Namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko Dervodel s sodelavci se bo 2. in 3. junija 2016 v Amsterdamu na Nizozemskem  udeležil rednega polletnega sestanka generalnih direktorjev za civilno zaščito držav EU, Evropskega gospodarskega prostora in držav kandidatk. Sestanek skupaj z Evropsko komisijo organizira Nizozemska kot predsedujoča Svetu EU. Obravnavali bodo ključne zadeve o razvoju civilne zaščite na ravni EU, vključno z napredkom pri pripravi ocen tveganj naravnih in drugih nesreč ter prispevkov držav članic Mehanizma Civilne zaščite EU v evropski prostovoljni nabor zmogljivosti za odziv na nesreče.

Posebno pozornost bodo posvetili vlogi civilne zaščite pri reševanju emigrantske situacije, predvsem učinkovitosti pomoči, ki jo je prejela tudi Slovenija skozi Mehanizem Civilne zaščite EU. Obravnavali bodo možne potrebne dodatne aktivnosti (vpliv povečanega števila tujcev na načrtovanje odziva na nesreče) in kako bi lahko civilna zaščita podprla prizadevanja za integracijo beguncev (npr. vključevanje v usposabljanja za varstvo pred nesrečami).

Ob tem bodo generalni direktorji tudi izmenjali mnenja o izgradnji bolj odpornih družb zaradi krepitve kritične infrastrukture in izboljšanja poplavne varnosti, o porabi finančnih sredstev kohezijskih skladov za področje varstva pred nesrečami in o krepitvi sodelovanja z državami sosedske politike, s katerimi namerava EU podpisati pisma o nameri za sodelovanje na področju civilne zaščite (trenutno tečejo pogovori z Alžirijo).

Služba za mednarodne in evropske zadeve

Naslova fotografija: Arhiv URSZR

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE