Facebook
Twitter
YouTube

Pred začetkom kopalne sezone (24. 5. 2016)

Agencija RS za okolje, Uprava RS za pomorstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Uprava RS za zaščito in reševanje izpostavljamo vsebine:

- kakovost kopalnih voda v Sloveniji, naravnih in v bazenih,
- varstvo pred utopitvami in napotke za varno kopanje,
- ureditev plavanja in plovbe na rekah, jezerih in morju.

Predstavili jih bomo na skupni novinarski konferenci, ki  bo v sredo, 25. 5. 2015 ob 11. uri na gradu Žužemberk, Grajski trg 1,  v Žužemberku.


Ureditve in dejavnosti, ki omogočajo varno in zdravo kopanje, bodo predstavili:

mag. Drago Groselj, direktor Urada za hidrologijo in stanje okolja
mag. Jadran Klinec, direktor Uprave RS za pomorstvo
mag. Mateja Poje, Agencija RS za okolje
Darja Žličar, Uprava RS za zaščito in reševanje
Bonia Miljavac, predstojnica Območne enote NIJZ Novo mesto
Katarina Bitenc, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ),

Naslovna fotografija : Arhiv URSZR

Gradivo z novinarske konference: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N14046

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE