Facebook
Twitter
YouTube

Sklepna prireditev 20. državnega natečaja (18. 5. 2016)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je danes, 18. maja 2016, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu organizirala sklepno prireditev 20. državnega natečaja Naravne in druge nesreče – Delujmo preventivno. Najboljšim mladim ustvarjalcem na likovnem in literarnem področju ter njihovim mentorjem smo podelili priznanja in nagrade.

Z natečajem »Naravne in druge nesreče – Delujmo preventivno« smo želeli mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa lahko pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.
Natečaj za najboljša likovna in literarna dela na temo Delujmo preventivno je potekal dvostopenjsko – na regijski in državni ravni v štirih starostnih kategorijah. Na natečaju je sodelovalo 3.524 mladih in 624 mentorjev iz več kot 70 vrtcev s podružnicami, več kot 180 osnovnih šol s podružnicami in 12 osnovnih šol s prilagojenim programom.
Na regijskem nivoju so izpostave URSZR v šolskem letu 2015/2016 prejele 2.957 likovnih in 524 literarnih del iz vrtcev, osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom iz cele Slovenije. Izven konkurence smo iz Madžarske prejeli tudi 19 likovnih del iz 10 osnovnih šol. Pri nastanku teh del je sodelovalo 12 mentorjev.
Izpostave URSZR so opravile regijski izbor ter na državno raven poslale 238 likovnih in 162 literarnih del. Državni komisiji za izbor likovnih in literarnih del sta nato med prispelimi deli izbrali 20 najboljših likovnih in 15 najboljših literarnih del. 
Nagrajena likovna in literarna dela niso rangirana, ampak so med seboj enakovredna in so na ogled v prostorih ICZR na Igu.
Udeležencem prireditve smo pripravili zanimiv in pester dan. Nagrajenci, njihovi mentorji, starši in predstavnike izpostav so si ogledali lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež v izvedbi lutkovnega gledališča FRU-FRU. Sledila je predstavitev poteka letošnjega natečaja, podelitev priznanj in nagrad nagrajencem in njihovim mentorjem ter skupinsko fotografiranje. Nato so si mladi in njihovi spremljevalci ogledali poligon ICZR, kjer se usposabljajo različni reševalci, ter se dvignili z dvigalom gasilskega vozila.


nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE