Facebook
Twitter
YouTube

Štabna vaja IPA FLOODS (10. 5. 2016)

V okviru Programa za preventivo, pripravljenost in odziv na poplave na Zahodnem Balkanu in v Turčiji (IPA FLOODS) se je v Portorožu začela štabna vaja na temo prehajanja meje in podpore države gostiteljice v primeru nudenja mednarodne reševalne pomoči. Na vaji sodeluje okoli 40 udeležencev, po 4 iz vsake države, ki sodeluje v tem program, in vodstvo vaje. Štabna teoretična vaja je uvod v nadaljnje urjenje reševalnih enot; prvo praktično urjenje bo junija v Makedoniji, drugo septembra v Črni gori. Osrednja, tudi  praktična vaja, ki bo od 17. do 21. oktobra 2016 v okolici Zagreba na Hrvaškem, pa bo zaključek prvega dela projekta IPA FLOODS.  

Program IPA FLOODS je namenjen krepitvi sposobnosti držav upravičenk programa (Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Srbije in Turčije) pri zagotavljanju učinkovitega obvladovanja poplavne ogroženosti na nacionalni, regionalni in evropski ravni. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri izvedbi programa sodeluje s partnerji iz Italije, Hrvaške, Nemčije in Švedske. 

Leta 2015 se je URSZR kot partnerica vključila v projekt Program EU za preventivo, pripravljenost in odziv na poplave v državah Zahodnega Balkana in Turčije (kratica IPA FLOODS).Projekt je namenjen krepitvi odpornosti držav Zahodnega Balkana in Turčije na poplave. Razdeljen je na dva dela: v sklopu prvega dela (2015–2016) bo v državah upravičenkah oblikovana mednarodna enota za reševanje na vodi s čolni, prav tako bo državam upravičenkam nudena pomoč pri uvajanju Evropske poplavne direktive, v sklopu drugega dela (2015–2018) pa bosta oblikovani enoti za prečrpavanje vode in za odziv na poplave.

 Več o projektu: http://ipafloods.ipacivilprotection.eu/

 Foto: Darko Špiljak, poplave v Srbiji 2014, arhiv  URSZR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE