Facebook
Twitter
YouTube

Humanitarna pomoč Slovenije Grčiji ob begunski krizi (12. 4. 2016)

Slovenija  bo Grčiji  prek Mehanizma civilne zaščite EU poslala  humanitarno materialno pomoč v obliki  postelj, odej, različnih šotorov, grelnikov za šotore, podlog za spanje, dežnih plaščev, gumijastih škornjev, otroških plenic, spalnih podlog in spalnih vreč. Vrednost te pomoči je ocenjena na 1,05 mio evrov, vključuje pa  tudi del mednarodne pomoči, ki jo je Republika Slovenija ob množičnem prihodu migrantov  prejela od drugih držav in mednarodnih organizacij. Pomoč bo s 13 tovornjaki odpeljana v Grčijo še v tem tednu. 

V letu 2015 je Grčijo prečkalo preko 850.000 migrantov in beguncev. Trend vstopa tujcev v Grčijo se nadaljuje, saj jih  je letos od začetka leta do marca v Grčijo vstopilo že več kot 130.000. Po ponovni vzpostavitvi doslednega mejnega nadzora tujcev pri vstopu v države, ki ležijo  zahodno od Grčije, jih je  mnogo obtičalo na  ozemlju Grčijo; po zadnjih ocenah okoli  52.000.

Grčija je prek Mehanizma Evropske unije za civilno zaščito prvič zaprosila za mednarodno pomoč  3. 12. 2015. Seznam, kakšno pomoč potrebujejo, so zaradi spremenjenega  trenda migracij  1. 3. 2016 dopolnili in posodobili, s poudarkom na sredstvih, opremi in zmogljivostih, ki omogočajo pogoje za časovno daljšo namestitev razseljenih oseb. Evropska komisija je države 21. 3. 2016 ponovno pozvala k solidarnosti in nadaljnji pomoči Grčiji pri oskrbi migrantov in beguncev.  Na zaprosilo Grčije se je doslej odzvalo 17 držav članic Evropske unije in Norveška.  

Tudi Slovenija je zaprosila za mednarodno humanitarno pomoč in bila v času prihoda  največjega števila migrantov  deležna pomoči 13 držav in sicer  prek Mehanizma civilne zaščite EU,  pomoči na bilateralni ravni in pomoči mednarodnih organizacij (UNHCR, IOM, UNICEF). V času najbolj množičnega prihoda migrantov je bilo na ozemlju Slovenije oskrbljenih tudi po 13.000 oseb na dan.  Zaradi spremenjenih migrantskih poti je del mednarodne pomoči ostal neporabljen in zdaj se tudi del te, s soglasjem donatorjev, pošilja v Grčijo.

Del prevoznih stroškov  bo sofinancirala Evropska komisija (85 %), del stroškov pa plačala Slovenija.

Foto: Jakob Oražem, arhiv URSZR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE