Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanje za intervencije ob rušilnem potresu (8. 4. 2016)

Od 4. do 6. aprila 2016 je bilo  v Dubrovniku na Hrvaškem drugo osnovno usposabljanje za podpiranje stavb po potresu in ocenjevanje njihove poškodovanosti (BSA). Usposabljanje je del dvoletnega evropskega projekta Vzpostavitev mednarodnih modulov za ocenjevanje in podpiranje stavb po potresu (EU projekt MATILDA). V projektu sodelujejo Uprava RS za zaščito in reševanje, italijanski Oddelek za civilno zaščito (DPC, vodilni partner), italijanski EUCENTER, italijanska gasilska brigada (VVF) in hrvaška Državna uprava za zaščita in reševanje (DUZS).

Na usposabljanju so sodelovali tudi udeleženci iz Slovenije, in sicer člani komisije za ocenjevanje poškodovanosti stavb po potresu in predstavniki URSZR. 

Prvi dan usposabljanja so se udeleženci seznanili s splošnimi vidiki napotitve na mednarodno intervencijo (mehanizem Unije za civilno zaščito, varnost, prva pomoč, kulturne razlike in interoperabilnost med moduli). Predstavili so jim tudi praktične primere, kakšne se naloge ocenjevalcev poškodovanosti stavb, ki so napoteni na mednarodne misije.

V nadaljevanju so se seznanili s postopkom ocenjevanja in z različnimi obrazci (italijanski, slovenski, hrvaški, japonski, kolumbijski, grški, turški, makedonski in drugi) za ocenjevanje poškodovanosti. Ocenjevanje poškodovanosti zgradb so najprej urili s pomočjo fotografij poškodovanih stavb, zadnji dan pa je bila praktična vaja na terenu, v naselju Ston, kjer so polovico stavb ocenjevali s pomočjo elektronskih obrazcev na pametnih telefonih z aplikacijo ODK Collect, drugo polovico pa na natisnjenih obrazcih. V praktičnem delu so preizkusili uporabnost aplikacije za ocenjevanje poškodovanosti in podatkov na strežniku.

Namen projekta MATILDA je vzpostaviti 3 mednarodne module: za osnovno ocenjevanje poškodovanosti stavb po potresu, za zahtevnejše ocenjevanje poškodovanosti stavb po potresu in za podpiranje stavb po potresu. Mednarodni moduli bodo v primeru rušilnega  potresa aktivirani in bodo lahko nudili pomoč prizadeti državi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE