Facebook
Twitter
YouTube

Tečaj za vodstvo enot za reševanje iz vode in na vodi (6. 4. 2016)

Kot del programa za preventivo, pripravljenost in odziv na poplave na Zahodnem Balkanu in v Turčiji (IPA FLOODS) poteka  od 4. do 8. aprila 2015 na Bledu tečaj za reševalce, ki vodijo nacionalne in mednarodne reševalne enote za reševanje na vodi in iz vode.  Namen štiridnevnega tečaja je seznaniti udeležence  z mehanizmom  nudenja mednarodne reševalne pomoči, da se bodo v primeru poplav lahko hitro in učinkovito  odzvali na prošnje za pomoč.

Tečaj je sestavljen iz teoretičnega dela ter enodnevne štabne vaje s scenarijem poplav, na kateri bodo udeleženci preigrali postopke napotitve na mednarodno intervencijo.

Udeleženci prihajajo iz držav upravičenk Programa IPA FLOODS: Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Srbije in Turčije. Trenerjem iz Uprave RS za zaščito in reševanje pri izvedbi tečaja pomagajo tudi trenerji iz Italije in Nemčije. Skupaj na tečaju sodeluje 31 udeležencev.

V okviru Programa IPA FLOODS bodo države upravičenke v letošnjem letu pridobile tudi  opremo za delovanje njihovih enot za odziv na poplave. Program se bo zaključil s skupno večdnevno praktično vajo, ki bo potekala oktobra 2016 v okolici Zagreba. 

Naslovna fotografija : Arhiv URSZR, Praktična vaja IPA CRO Floods 2012.

Več informacij o programu: http://ipafloods.ipacivilprotection.eu/

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE