Facebook
Twitter
YouTube

Generalni direktor sprejel Tiborja Tollárja (4. 4. 2016)

V okviru regionalnega sestanka Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (DPPI SEE) je generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But sprejel generalnega direktorja Nacionalnega generalnega direktorata za upravljanje ob nesrečah Ministrstva za notranje zadeve Republike Madžarske Tiborja Tollárja z delegacijo.

Na srečanju sta se delegaciji seznanili s spremembami v organiziranosti sistemov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pregledali opravljeno delo v preteklem obdobju, predvsem na obmejnem območju. V nadaljevanju srečanja sta si vodji delegacij izmenjala tudi poglede na aktualne zadeve.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE