Facebook
Twitter
YouTube

Podeljenih prvih 47 priznanj CZ in nagrada za življenjsko delo (1. 3. 2016)

Na osrednji slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju je sedeminštirideset posameznikov in organizacij prejelo priznanja Civilne zaščite. Najvišje priznanje, nagrado za življenjsko delo, je prejel Slobodan Stojanović, ki je opravljal različne vodilne funkcije pri zaščiti in reševanju v Mestni občini Maribor. Na slovesnosti je bilo izročenih 47 priznanj – plaket ter zlatih, srebrnih in bronastih znakov CZ. Vseh priznanj je letos 542, preostala bodo prejemnikom izročena na 13 regijskih slovesnostih. Prejemnikom priznanj in nagrade so danes zaploskali tudi predsednik države Borut Pahor, predsednik vlade dr. Miro Cerar in ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je v uvodnem nagovoru čestitala nagrajencem in se jim zahvalila za njihov trud, solidarnost in požrtvovalnost.

Priznanja za izjemno delo na področju zaščite in reševanja prejme letos 542 posameznikov oziroma organizacij, in sicer 418 bronastih, 66 srebrnih in 33 zlatih znakov, 24 plaket ter kipec Civilne zaščite za življenjsko delo. Na državni slovesnosti je bilo izročenih 50 priznanj, preostala bodo od 2. do 10. marca izročena prejemnikom na 13 regijskih slovesnostih ob dnevu Civilne zaščite.

Današnji prejemniki nagrade in priznanj

Slobodan Stojanović je prejel kipec Civilne zaščite kot nagrado za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Slobodan Stojanovič je v upravnih organih in službah Mestne občine Maribor 35 let aktivno deloval na področju obrambe, zaščite in reševanja. Opravljal je vodilne funkcije v Mestni občini Maribor, bil je načelnik Občinskega štaba CZ Maribor Pobrežje, načelnik Mestnega štaba CZ Maribor, namestnik poveljnika Mestnega štaba CZ Maribor. Od leta 1994 do upokojitve leta 2014 je bil poveljnik Občinskega štaba CZ Mestne občine Maribor, od leta 1995 pa tudi vodja občinske službe za zaščito in reševanje.

»Skozi dolgo, bogato, pestro in predvsem odgovorno kariero ga je vodilo prepričanje, da morajo vodilni ljudje ustvarjati in za seboj puščati sledove svojega dela v širšem družbenem prostoru. Kot osebnost so ga najbolj zaznamovale ustvarjalnost in osebna zavzetost za izvedbo lastnih zamisli, kakor tudi sposobnost prilagajanja novim situacijam, sposobnost mišljenja in reševanja problemov, hitrost in točnost predelave informacij. Kadar je bil v nekaj prepričan, je znal in zmogel speljati vsak zastavljen projekt do konca, ob tem pa tudi navdušiti ljudi okrog sebe za sodelovanje pri uresničitvi skupnega cilja ter jih združiti pri konkretni izvedbi. Veselil se je tudi uspehov drugih, znal je spodbujati in bil pripravljen pomagati, saj se je zavedal, da je vsak uspešno izveden projekt osnova za nadaljnji razvoj, za nov začetek, za novo priložnost. V vseh funkcijah, na katerih je bil, je vedno znal najti nove, sveže ideje, jim dodati širino ter ustvarjalno sodelovati do njihove uresničitve. S svojimi organizacijskimi sposobnostmi je uspešno vodil enote in različne službe znotraj sistema zaščite in reševanja ter jim poveljeval. Skrbel je za uspešen razvoj reševalnih služb in njihovo usposobljenost, saj so bile ključnega pomena pri delovanju ob večjih in manjših nesrečah. Z svojim znanjem in izkušnjami je prispeval k strokovnemu delu štaba, pripravi načrtov zaščite in reševanja, občinskim in državnim vajam ter ob naravnih in drugih nesrečah.

Za svoje delo je prejel številna državna priznanja s področja civilne zaščite, gasilstva in policije ter zahvale in priznanja za humanitarno delo doma in tudi zunaj Slovenije.

Izpostavimo le najvišji priznanji – plaketo Civilne zaščite ter odlikovanje Gasilske zveze Slovenije za prispevek h krepitvi in razvoju gasilske organizacije,« je zapisno v obrazložitvi nagrade.

Plaketa Civilne zaščite kot priznanje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja in kulturne dediščine ter pri varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah:

Davorin Bastjančič,

mag. Igor Bizjak,

mag. Zvezdan Božič,

Lojze Ljubič,

dr. Janko Predan,

Bogdan Šajnovič,

Janko Žuntar,

Mestna občina Ptuj,

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.

Zlati znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvoju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč:

mag. Milena Dobnik Jeraj,

Darko But,

Anton Delost,

Jože Derlink,

Slobodan Popovič,

Planinsko društvo Lisca Sevnica.

Srebrni znak Civilne zaščite,kise podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek k razvoju ter krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami:

Dragica Kovič,

Milena Pajek,

Vesna Slamnik,

Franc Camplin,

Alojz Felkar,

Ferdinand Hrovat,

Danijel Kodrič,

Branko Lah,

mag. Bogdan Makovšek,

Boris Plavšič,

Štab CZ občine Logatec.

Bronasti znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči:

Zdenka Kolar,

Milena Komidar,

Aleksander Draksler,

Vekoslav Hostnik,

Robert Janežič,

Uroš Petrič,

mag. Ivan Princes,

Alessandro Sancin,

stotnik David Škoberne,

Marjan Šmalc,

štabni vodnik Janez Vodeb,

zaposleni v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka.

Bronasti znak Civilne zaščite za požrtvovalno humanitarno delo pri oskrbi beguncev in migrantov so prejeli:

Slovenska Karitas,

Rdeči Križ Slovenije,

Humanitarno društvo ADRA Slovenija,

Slovenska filantropija,

Evangeličanska humanitarna organizacija – podpornica,

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,

Poveljstvo 72. brigade Slovenske vojske,

Logistična brigada Slovenske vojske.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE