Facebook
Twitter
YouTube

Lani uničenih več kot 8 ton NUS (15. 1. 2016)

Pripadniki Državne enote CZ za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) so imeli lani 477 intervencij,  statistično povprečno 1,3 na dan. Odstranili so 8.789,024 kg nevarnih ostankov minulih vojn (24,08 kg na dan). Večinoma je šlo za topovske granate, minometne mine, ročne bombe, strelivo in druge ostaline vojn, starih več kot 50 oziroma 100 let in še vedno zelo nevarnih. Lani so bila na poligonih tri obdobna uničenja, v 25 primerih pa so zaradi slabega stanja neeksplodiranih ubojnih sredstev te morali uničiti  na kraju najdbe. Posebnost lanskega leta je, da je bilo odstranjenih kar 6 letalskih bomb kalibra od 250 do 500 kg.

Poleg rednih aktivnosti so bile lani naslednje večje intervencije: odstranitev 3 letalskih bomb kalibra 250 kg iz reke Drave v Mariboru, odstranitev letalske bombe kalibra 500 kg iz Piranskega zaliva, odstranitev dveh letalskih bomb kalibra 250 kg iz območja Podlipoglava, odstranitev in uničenje 14 kosov NUS iz jame Mišnica, Dobrnič, uničenje 24 kosov NUS na pobočju Krna, na nadmorski višini  2.244 m in uničenje 27 kosov NUS ob preventivni čistilni akciji na območju Kostanjevice na Krasu. Opravljeni so bili tudi 4 preventivni pregledi zemljišča po naročilu lastnika,  oziroma investitorja.

Državna enota Civilne zaščite za varstvo pred NUS skozi vse leto po Sloveniji izvaja zaščitne ukrepe varstva pred NUS, kamor sodijo odkrivanje, identifikacija, odstranjevanje, prevoz, skladiščenje in uničevanje NUS, pa tudi usposabljanje svojih pripadnikov. V njej je 32 prostovoljcev, njeni pripadniki pa so posebej izurjeni in izšolani pripadniki Civilne zaščite, ki praviloma NUS ne iščejo, temveč odstranjujejo tista, ki jih najdejo ljudje in najdbo sporočijo na številko 112. Sicer pa so pripadniki te enote prostovoljci Civilne zaščite in odstranjevanje NUS ni njihov poklic, temveč prostovoljna dejavnost.

Foto: Arne Hodalič in arhiv Državne enote Civilne zaščite za varstvo pred NUS

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE