Facebook
Twitter
YouTube

Slovenija bo v letu 2016 predsedovala pobudi DPPI SEE (23. 12. 2015)

Uprava RS za zaščito in reševanje bo v letu 2016 prevzela predsedovanje Pobudi za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje v jugovzhodni Evropi(DPPI SEE). Namen te pobude je krepiti sodelovanje držav v regiji, predvsem s prenosom znanja in izkušenj, prispevati k razvoju zmogljivosti posameznih držav  za obvladovanje nesreč v regiji, in tudi podpirati posamezne države pri integraciji v mehanizem Civilne zaščite Evropske unije ter v druge evroatlantske povezave. Članice pobude so: Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Črna gora, Hrvaška, Makedonija, Romunija, Srbija, Slovenija in Turčija.

Pobuda za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za jugovzhodno Evropo (Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe – DPPI SEE) je bila ustanovljena leta 2002 v okviru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo. S podpisom Memoranduma o soglasju za institucionalni okvir za DPPI SEE leta 2007 je pobuda prešla v regionalno lastništvo držav članic pod okriljem Sveta za regionalno sodelovanje. Leta 2013 je bil podpisan dopolnjen Memorandum o soglasju.

 Članice pobude so: Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Črna gora, Hrvaška, Makedonija, Romunija (MOU v postopku ratifikacije), Srbija, Slovenija in Turčija. Kot partnerji pobudo podpirajo Evropska komisija, Združeni narodi – Mednarodni sekretariat za zmanjševanje nesreč, Program za razvoj, Urad za usklajevanje humanitarnih aktivnosti; zveza Nato; Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter Danska, Italija, Švedska in nekatere druge države. Sedež sekretariata pobude je v Sarajevu v BIH.

 Delo poteka na podlagi projektov, za katere se dogovorijo države v regiji in ki jih finančno podprejo donatorji oz. države same. Stalni projekt je Program izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred nesrečami v JVE, v sklopu katerega Slovenija že vrsto let organizira osnovno usposabljanje za gasilce na področju vročih vaj in temeljno usposabljanje za reševanje iz jam, sodeluje pa tudi pri izvedbi seminarja o zmanjševanju tveganj pred nesrečami in na drugih uposabljanjih. Organizirala je tudi  tečaj na temo KBRJ dekontaminacije poškodovanih oseb in tečaj angleškega jezika s poudarkom na strokovni terminologiji za področje varstva pred nesrečami, v prihodnjem letu pa načrtuje tudi izvedbo tečaja za vodnike reševalnih psov.

 V okviru pobude DPPI SEE je bilo uspešno zaključenih več drugih projektov, trenutno je v teku projekt, katerega namen je ustanovitev skupne enote za ukrepanje ob poplavah v jugovzhodni Evropi (Joint Emergency Response Unit – JERU).  

 Slovenija (URSZR) je aktivno sodelovala v pobudi že od njenega nastanka v letu 2002 in ji je leta 2007 kot prva država tudi predsedovala. Predsedovanje bo po načelu rotacije prevzela tudi v naslednjem letu od trenutno predsedujoče Srbije. V sklopu predsedovanja DPPI SEE bo Slovenija gostila tudi naslednji regionalni sestanek pobude, predvidoma 5.-6. aprila 2016 v Portorožu.

 Slovenija si bo v času predsedovanja prizadevala predvsem za podpis Sporazuma o gostiteljstvu (Host Country Agreement), ki bo omogočil ustrezen pravno-formalni status Sekretariata DPPI SEE in njegovega osebja, ter kakovostno pripravo in izvedbo usposabljanj v okviru Programa izobraževanja in usposabljanja za leto 2016. Eden ključnih ciljev je krepitev sodelovanja z mednarodnimi partnerji, s ciljem utrditi vlogo pobude DPPI SEE v regiji in širše ter tako prispevati k regionalnemu sodelovanju in pripravljenosti držav v regiji na naravne in druge nesreče.   

 Več informacij o pobudi: http://www.dppi.info/

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE