Facebook
Twitter
YouTube

Objavljen razpis za evropske projekte s področja preventive (22. 12. 2015)

Evropska komisija, Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO), je objavila javni razpis s področja zaščite, reševanja in pomoči za leto 2016. Razpis je namenjen projektom s področja preventive in pripravljenosti na nesreče ter onesnaženosti morja.

Razpis Evropske komisije s področja preventive in pripravljenosti na nesreče (področje civilne zaščite) ter onesnaženosti morja

 Evropska komisija, Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO), je 18. decembra 2015 objavila javni razpis, ki je namenjen projektom s področja preventive in pripravljenosti na nesreče ter onesnaženosti morja. Za projekte je na voljo 2.800.000 EUR sredstev za države članice mehanizma EU na področju civilne zaščite ter 2.800.000 EUR sredstev za države nečlanice (države ENPI in IPA). Najvišje sofinanciranje z evropskimi sredstvi ne sme presegati 75 odstotkov (25 odstotkov zagotavlja prijavitelj) oz. 800.000 EUR.

 Razpis obsega ločeni tematski področji in je namenjen projektom s področja preventive in s področja pripravljenosti.

 Razpis za projekte s področja preventive je namenjen:

  1. Analizam tveganj pri investicijah in odpornosti investicij.

  2. Pilotnim aktivnostim za krepitev odpornosti mest, projekti morajo temeljiti na obstoječem znanju in dobrim praksam (npr. UNISDR).

  3. Tehničnemu sodelovanju na področju razvoja ocen tveganj za nesreče in vključevanju obvladovanj tveganj v čezmejna in v medsektorska povezovanja.

  4. Mreženju na področju inovacij in raziskav na regijskem in čezmejnem območju.

  5. Aktivnostim za ozaveščanje javnosti, sodelovanju lokalnega nivoja pri preventivi in izboljšanju poznavanja tveganj v lokalnih skupnostih.

 Razpis za projekte s področja pripravljenostije namenjen:

  1. Krepitev čezmejnega sodelovanja na področju civilne zaščite ter onesnaženosti morja, vključno s krepitvijo regionalnega sodelovanja, interoperabilnosti in pripravljenosti na odziv, ter zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč.

  2. Krepitvi operativnega sodelovanja v okviru mehanizma civilne zaščite EU vključno z možnostjo registracije mednarodnih zmogljivosti v CECIS.

 V projektih morajo sodelovati partnerji iz vsaj treh držav.

 O morebitni prijavi je treba seznaniti Upravo RS za zaščito in reševanje (urszr@urszr.si) kot kontaktno točko za razpise v okviru mehanizma civilne zaščite EU.

 Rok za prijavo: 14. marec 2016

Objava izbranih projektov: julij–september 2016

Začetek izvajanja projekta: 1. januar 2017

Trajanje projektov: 2 leti

Objava razpisa: http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/public-procurement/call-for-proposal/call-proposals-2016-prevention-and_en

 

 

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE