Facebook
Twitter
YouTube

Gorska reševalna služba prevzela 5 novih vozil (21. 12. 2015)

V Voklem je v petek, 18. 12. 2015, Gorska reševalna služba Slovenije prevzela pet novih terenskih vozil. Vozila so namenjena društvom Gorske reševalne službe (GRS) Jesenice, Ljubljana, Radovljica, Škofja Loka in Kranj. Nadomestila bodo  bodo stara in iztrošena vozila in pripomogla k boljši pripravljenosti GRS za  reševanje v gorskem in drugem težko dostopnem okolju. Nova terenska vozila je sofinancirala Uprava RS za zaščito in reševanje, zato sta Gorski reševalni službi Slovenije, simbolično predsedniku Gorske reševalne zveze Slovenije Igorju Potočniku,  nova vozila predala  ministrica za obrambo Andreja Katič in generalni direktor uprave Darko But. 

Gorska reševalna služba je prostovoljna javna služba za zaščito reševanje in pomoč, ki je organizirana v okviru 17 postaj ali društev GRS, ki delujejo pod okriljem Gorske reešvalne zveze Slovenije. Društva in postaje GRS imajo določena območja delovanja celotnega teritorija Republike Slovenije in v njih deluje preko 700 gorskih reševalcev. Dejavnost GRS sofinancira URSZR, pri čemer se kot izhodišče upošteva 430 gorskih reševalcev različnih specialnosti v skladu z Uredbo o organiziranju opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, rešeavnje in pomoč.

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE