Facebook
Twitter
YouTube

URSZR racionalizirala logistične procese (10. 12. 2015)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preko Državnega logističnega centra racionalizirala in optimatizirala logistično oskrbo sprejemnih in nastanitvenih centrov za migrante po Sloveniji.

Nosilci logistične podpore z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so v času migracijske krize razvili standardni operativni postopek logistične oskrbe sprejemnih in nastanitvenih centrov, ki predvideva načrtovanje in obdelavo logističnih potreb posamezih centrov, upravljanje naročil in zalog ter tedensko distribucijo artiklov in blaga do skladišč v sprejemnih in nastanitvenih centrih.

Racionalizacija in optimatizacija logističnih procesov pri oskrbi migrantov je pomembno pripomogla k razbremenitvi zaposlenih na upravi, pripadnikov Civilne zaščite, prostovoljcev prostovoljnih organizacij in zaposlenih preko javnih del.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE