Facebook
Twitter
YouTube

Posvet – Ocene tveganja za nesreče (26. 10. 2015)

Vabimo vas na posvet Ocene tveganja za nesreče, ki bo v sredo, 11. novembra  2015, v prostorih Izobraževalnega centra zaščite in reševanja na Igu, Zabrv 16.

V zadnjih letih je večina držav članic Evropske unije pričela aktivnosti v zvezi z izdelavo ocen tveganj za nesreče. Tudi v Republiki Sloveniji smo z letom 2014 začeli z aktivnim delom na tem področju. Prvi pomemben korak je bila priprava pravnega akta, ki ureja izdelavo ocen tveganj za nesreče. V Uredbi o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite se določa vrste, vsebine in način izdelave ocen tveganja za posamezne nesreče, ki jih mora izdelati država, ocene tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni (če se samoupravna lokalna skupnost odloči, da jih bo izdelala) in Državne ocene tveganj za nesreče.

Na posvetu bodo predstavljene ocene tveganja za posamezne nesreče, ki so jih pripravila resorna ministrstva. Predstavljena bo tudi Državna ocena tveganja za nesreče, ki jo pripravlja URSZR na osnovi prejetih ocen tveganja za posamezne nesreče. Posvet je namenjen predstavnikom različnih ministrstev, lokalnih skupnosti in zainteresirani javnosti.

Vabilo, program in prijavnica so v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

vabilo, program, prijavnica (Word datoteka)