Facebook
Twitter
YouTube

Aktualne informacije in navodila glede migrantskih tokov (17. 10. 2015)

Vlada RS je na 53. redni seji dne 20. septembra 2015 pod točko 5.B sprejela Sklep v katerem je odločila, da se zaradi možnosti množičnega prihoda migrantov za postavitev začasnih nastanitvenih centrov in njihovo oskrbo zadolži Civilna zaščita.

Za izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči pri organiziranju in zagotavljanju logistične podpore v nastanitvenih centrih, sile za zaščito, reševanje in pomoč nimajo izdelanih posebnih načrtov, zato se pri izvajanju smiselno uporabljajo rešitve iz posameznih načrtov zaščite in reševanja, ki se nanašajo na namestitev in oskrbo ogroženega prebivalstva.

Pri izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči ter drugih podpornih nalog sodelujejo tudi pristojna ministrstva, nevladne in druge organizacije v skladu s svojimi pristojnostmi in po usmeritvah Civilne zaščite.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE