Facebook
Twitter
YouTube

Sestanek skupnega odbora Slovenija - Furlanija Julijska krajina (26. 5. 2015)

V  Italiji, v Palmanovi, je bil 25. maja 2015  sestanek delovnega omizja za CZ, ki deluje  v okviru Skupnega odbora Slovenija – Furlanija Julijska krajina. V sklopu obiska je bil slovenski strani podrobno predstavljen sodobni Center civilne zaščite v Palmanovi, ki vsebuje mnoge inovativne tehnološke rešitve,  tako na področju delovanja centra za sprejem klicev v sili, kot tudi »zelene« tehnologije, ki jih vsebuje sama zgradba; ima pasivno hlajenje podatkovnega centra  in integrirano sončno elektrarno.

Slovensko delegacijo je vodil namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko Dervodel, italijansko pa generalni direktor Civilne zaščite Furlanije - Julijske krajine Luciano Sulli. Pogovarjali so se o nadaljevanju dobrega sodelovanja med obema organizacijama pri varstvu pred nesrečami, predvsem na obmejnem območju, tako pri skupnem usposabljanju kot ukrepanju ob naravnih nesrečah. Posebnega poudarka je bila deležna tema sodelovanja v evropskih projektih.

 Dosedanje sodelovanje med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Civilno zaščito Furlanije - Julijske krajine temelji na Protokolu o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč iz leta 2006, ki opredeljuje način sodelovanja med odgovornimi službami obmejne regije. Sodelovanje med Slovenijo in Italijo na področju civilne zaščite pa presega zgolj operativno delovanje, saj uspešno sodelujeta tudi pri mnogih evropskih projektih, katerih namen je zmanjšati tveganja za nesreče oziroma okrepiti sodelovanje reševalnih ekip. Projekt ALPSAR, ki je bil končan leta 2012, je preverjal skupne odzive slovenskih in italijanskih gorskih reševalcev v primeru nesreče v gorah, prav tako pa je omogočil nakup sodobne informacijsko-komunikacijske opreme (satelitskega komunikatorja) za podporo gorskim in drugim reševalcem pri reševanju. Pri projektu GEP za vzpostavitev skupnega geoinformacijskega sistema  za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih, pri katerem so sodelovale pristojne ustanove iz goriške, obalno-kraške in gorenjske statistične regije ter avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, je bil ob koncu projekta leta 2014 dosežen cilj vzpostavitve enotnega čezmejnega sistema ukrepanja civilne zaščite v primeru ogroženosti virov pitne vode zaradi tehnološkega tveganja in naravnih nesreč.

 Kako pomembno je čezmejno sodelovanje, se je potrdilo tudi ob lanskih obsežnih posledicah žleda v Sloveniji, pri obvladovanju katerih je, poleg drugih držav, pomoč prispevala tudi Italija. Ob koncu obiska je namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko Dervodel italijansko stran podrobneje seznanil s pripravami na prireditev Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2015, na katero je vabljena tudi Civilna zaščita Furlanije - Julijske krajine, ki se je na vabilo že pozitivno odzvala. Prireditev bo med 1. in 3. oktobrom letos v Murski Soboti. Italijanska stran pa je slovensko delegacijo povabila na prireditev Dan prostovoljcev, ki bo decembra letos v Italiji, ter na zaznamovanje 40. obletnice katastrofalnega potresa v Furlaniji - Julijski krajini leta 1976, katerega posledice so bile zelo hude tudi v Sloveniji.

 Služba za mednarodne in evropske zadeve

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE