Facebook
Twitter
YouTube

Mednarodna vaja Mura 2015 (22. 5. 2015)

Končana je mednarodna regionalna praktična vaja s scenarijem poplav in reševanja iz vode in na vodi Mura 2015, ki je od 18. do 22. maja potekala na Hrvaškem, na območju Međimurja in mesta Varaždin.Slovenija je na vaji preizkusila organiziranost lastnih sil in načrtovanih postopkov reševanja ob poplavah, sicer pa je bil cilj vaje predvsem preizkus skupnega delovanja reševalnih modulov različnih držav, ki na zaprosilo prizadete države napotijo svoje reševalne enote na pomoč. Začasna formacija Civilne zaščite Republike Slovenije za pomoč ob poplavah, ki je sodelovala na vaji, je štela 39 članov.

Scenarij vaje Mura 2015 je bila predpostavka dolgotrajnega desetdnevnega deževja v severovzhodnem delu Evrope, zaradi česar je pričakovati močno povišanje vodotokov rek Mure, Save in Drave. Hrvaška razglasi izredne razmere vzdolž reke Mure in Drave, najbolj kritično je na območju Međimurja, najbolj ogroženo mesto pa Varaždin. Vlada Republike Hrvaške zaprosi za mednarodno pomoč pri izvajanju nujnih ukrepov ob poplavah, in sicer preko Mehanizma Civilne zaščite EU – Center EU za koordinacijo odziva na nesreče. Pomoč ponudijo sosednje države Avstrija, Madžarska in Slovenija. 

Kot sestavni del vaje je bila prvi dan tudi štabna vaja, na kateri so preverjali postopke zaprošanja in nudenja pomoči prek Mehanizma Civilne zaščite EU. Na štabni vaji so sodelovali nacionalni centri za obveščanje vseh sodelujočih držav (Center za obveščanje Republike Slovenije), ki bodo sodelovali na vaji, prav tako tudi Center EU za koordinacijo odziva na nesreče (ERCC – Emergency Response Coordination Centre).

Vaja je vključevala različne postopke mednarodnih reševalnih intervencij, ki jih v Sloveniji razvija Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izvaja pa  Državna enota Civilne zaščite za hitre intervencije. Iz Slovenije so na vaji sodelovale enote  za reševanje  na vodi in  iz vode,  za  črpanje vode z  zmogljivimi črpalkami,  za postavljanje baraž in logistika. Poleg enot Civilne zaščite iz Slovenije so sodelovale tudi intervencijske ekipe iz Avstrije, Madžarske in Hrvaške.

Koordinator vaje je bila Državna uprava za zaščito in reševanje Hrvaške (DUZS) in partnerji: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (Slovenija), Mol, NDGDM – Ministry of Interior, National Direstorate general for Disaster Managemen (Madžarska) ter MBI – Department II/13 Operations, Crisis and Disaster Coordination (Avstrija).

Ob vaji je v Svetem Martinu na Muri potekala mednarodna konferenca o upravljanju z vodami, na kateri je tekla beseda o  učinkovitem upravljanju z vodami vzdolž celotnega toka reke Mure in zmanjšanju tveganja poplav v njenem spodnjem toku.

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE