Facebook
Twitter
YouTube

Sklepna prireditev državnega natečaja (21. 5. 2015)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je danes v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu organizirala sklepno prireditev državnega natečaja Naravne in druge nesreče – Ogenj ni igrača.

Najboljšim mladim ustvarjalcem na likovnem in literarnem področju ter njihovim mentorjem smo podelili priznanja in nagrade.

Namen oziroma cilj natečaja v šolskem letu 2014/2015 je bil, da se mladi podrobneje seznanijo z ognjem, ki je sicer koristen pri mnogih vsakdanjih opravilih, ne sme pa postati prijatelj pri njihovi igri. Prijazen ogenjček se lahko hitro razširi v neobvladljiv požar, zato smo želeli, da se mladi seznanijo z različnimi nesrečami, ki se lahko zgodijo ob njem, obenem pa se spoznajo s preventivnimi ukrepi, s katerimi lahko preprečijo nastanek požara, ter s pravilnim ravnanjem ob njem, če do nesreče pride.

Natečaj za najboljša likovna in literarna dela na temo Ogenj ni igrača je potekal dvostopenjsko – na regijski in državni ravni v štirih starostnih kategorijah. Na natečaju je sodelovalo 6.248 mladih in 1.119 mentorjev iz več kot 120 vrtcev s podružnicami, več kot 250 osnovnih šol s podružnicami in 18 osnovnih šol s prilagojenim programom.

Na regijskem nivoju so izpostave URSZR v šolskem letu 2014/2015 prejele 5.416 likovnih in 698 literarnih del iz vrtcev, osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom iz cele Slovenije. Izven konkurence smo prejeli tudi šest likovnih del iz dveh osnovnih šol Madžarske. Pri nastanku teh del so sodelovali štirje mentorji.

Izpostave URSZR so opravile regijski izbor ter na državno raven poslale 261 likovnih in 168 literarnih del. Državni komisiji za izbor likovnih in literarnih del sta nato med prispelimi deli izbrali 20 najboljših likovnih in 15 najboljših literarnih del.

Nagrajena likovna in literarna dela niso rangirana, ampak so med seboj enakovredna in so na ogled v prostorih ICZR na Igu.

Udeležencem prireditve smo pripravili zanimiv in pester dan. Nagrajence, njihove mentorje, starše in predstavnike izpostav je najprej pozdravil generalni direktor URSZR Darko But. Udeleženci so si nato ogledali lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež v izvedbi lutkovnega gledališča FRU-FRU. Sledila je predstavitev poteka letošnjega natečaja, podelitev priznanj in nagrad nagrajencem in njihovim mentorjem ter skupinsko fotografiranje. Nato so si mladi in njihovi spremljevalci ogledali poligon ICZR, kjer se usposabljajo različni reševalci, ter se dvignili z dvigalom gasilskega vozila.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE