Facebook
Twitter
YouTube

Regijska preverjanja usposobljenost ekip prve pomoči (20. 5. 2015)

V  maju in juniju se bodo zvrstila vsa regijska preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, najbolje ocenjene  ekipe  pa se bodo v soboto, 3. oktobra, v Murski Soboti pomerile na državnem preverjanju. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Rdeči križ Slovenije vsako leto organizirata regijska in državno preverjanje ekip prve pomoči, da bi imelo čim več ljudi znanje in pogum nuditi prvo pomoč ob vsakdanjih nezgodah, predvsem pa ob večjih naravnih in drugih nesrečah.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Rdeči križ Slovenije načrtno skrbita za usposabljanje ekip prve pomoči. To so laične ekipe in so zelo pomembne za sistem zaščite in reševanja, ker je ob naravnih in drugih nesrečah hitra in strokovna  pomoč večjega števila izurjenih in opremljenih ekip prve pomoči odločilnega pomena za preživetje ponesrečenih oziroma oskrbo prizadetih. Takšne ekipe prve pomoči sestavljajo najmanj trije in največ šest reševalcev.  V Sloveniji imamo dobro organizirano in profesionalno nujno medicinsko pomoč, vendar potrebujemo tudi laične ekipe za nudenje prve pomoči ob naravnih in drugih množičnih nesrečah.

 Pripadniki oziroma člani ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa se izobražujejo in usposabljajo po programu Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije in Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje. To je celovito izobraževanje iz prve pomoči, namenjeno ljudem, ki nimajo zdravstvene izobrazbe, in traja 70 ur. Usposobijo se za dajanje prve pomoči poškodovanim in obolelim, triažo, pomoč pri dekontaminaciji poškodovanih in obolelih, pomoč pri prevozu lažje poškodovanih in izvajanje higiensko-epidemioloških ukrepov. Znanje in izurjenost potem obnavljajo in nadgrajujejo na krajših obnovitvenih tečajih, kjer se seznanijo z najnovejšimi doktrinarnimi s področja prve pomoči, obnovijo praktična znanja in se izurijo za ukrepanje v različnih okoliščinah.

 Na regijskih preverjanjih vsako leto sodeluje več kot sto ekip različnih prostovoljnih organizacij, Civilne zaščite, Rdečega križa, prostovoljnih gasilskih društev ter drugih društev in organizacij, pa tudi povabljene ekipe iz sosednjih držav – Madžarske, Avstrije in Hrvaške.

 Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip je Izpostava URSZR Kranj  organizirala  skupaj z Območnim združenjemj RK  Radovljica, bilo pa je 16. maja  na večih lokacijah v Bohinjski Bistrici.

Foto: Izpostava URSZR Kranj

 

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

regijska preverjanja.pdf (PDF datoteka)