Facebook
Twitter
YouTube

Svetovna konferenca o zmanjšanju tveganj nesreč (16. 3. 2015)

V Sendaiju na Japonskem se je v soboto, 14. marca 2015, začela 3. svetovna konferenca Združenih narodov o zmanjšanju tveganja nesreč (WCDRR – World Conference on Disaster Risk Reduction). Konference, katere namen je utrditi zavedanje o pomenu sodelovanja in preventivnega delovanja držav ter začrtati politične in strokovne smernice delovanja za zmanjšanje tveganja nesreč na svetovni ravni v prihodnjem petnajstletnem obdobju, se udeležuje tudi delegacija iz Slovenije.

Delegacijo, v kateri so namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko Dervodel, predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve dr. Eva Nastav, predsednik Sveta Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami dr. Matjaž Mikoš, vodi državni sekretar Ministrstva za obrambo mag. Miloš Bizjak, ki je predstavil poglede Slovenije v okviru ministrske okrogle mizi na temo Mednarodno sodelovanje v podporo Hjoškemu akcijskemu okviru po letu 2015, kot govorec pa je nastopil tudi na plenarnem delu konference. V okviru konference potekajo številni delovni posveti za dvig ravni sodelovanja in izmenjave izkušenj ter dvo- in večstranska neformalna srečanja predstavnikov delegacij.

Na konferenci, ki se bo končala v sredo, 18. marca 2015, bodo sprejeli Hjoški akcijski okvir po letu 2015: obvladovanje tveganj za dosego odpornosti (Post-2015 framework for disaster risk reduction: Managing risks to achieve resilience), ki bo nasledil Hjoški akcijski okvir za obdobje 2005–2015, in politično deklaracijo (Sendai Declaration), katere namen je obnoviti in okrepiti politično zavezanost krepitvi zmanjšanja tveganja nesreč. Pogovori o vsebini novega dokumenta, ki bo še nadgradil dosedanja prizadevanja za povečanje odpornosti na nesreče so se v okviru tako Združenih narodov kot tudi na ravni Evropske unije začeli leta 2014. V procesu priprave so bili upoštevani pozivi držav in mednarodnih organizacij, da je treba prizadevanja za zmanjševanje tveganja nesreč ter doseganje odpornosti nanje obravnavati z novo zavestjo o nujni povezavi s trajnostnim razvojem in z odpravljanjem revščine. Prav tako je bila pri pripravi poudarjena potreba po kratkem, ciljno in v prihodnost usmerjenem Hjoškem akcijskem okviru po letu 2015, ki bo imel močno politično podporo. Slovenija je v okviru razprave o novem Hjoškem akcijskem okviru na ravni EU podprla stališče, da je treba okrepiti prizadevanja za boljše in učinkovitejše upravljanje področja varstva pred nesrečami na vseh ravneh z okrepljenim medsektorskim sodelovanjem in vključenostjo področja v vse sfere in politike ter začrtane smernice ustrezno vključiti v nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vlada Republike Slovenije je v procesu prizadevanj za še večjo učinkovitost delovanja na tem področju junija 2014 ustanovila posvetovalno telo, Svet za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki deluje kot nacionalna platforma za zmanjšanje tveganj nesreč.

Posnetek govora g. Miloša Bizjaka na plenarnem delu konference.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE