Facebook
Twitter
YouTube

Podeljena priznanja CZ in nagrada za življenjsko delo (28. 2. 2015)

Na osrednji slovesnosti od dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju je danes 69 posameznikov in organizacij prejelo priznanja Civilne zaščite. Najvišje priznanje, nagrado za življenjsko delo, je prejel Joško Berlec, za 40-letno strokovno, predano delo na področju gasilstva. Bilo je podeljenih še 7 plaket, 12 zlatih, 10 srebrnih in 39 bronastih znakov CZ. Slednje v zahvalo tudi 22 ustanovam iz tujine, ki so se ob žledu odzvale na prošnjo za reševalno pomoč. Nagrajenim so zaploskali tudi predsednik države Borut Pahor, predsednik vlade dr. Miro Cerar in minister za obrambo Janko Veber.

Letos je priznanj za izjemno delo na področju zaščite in reševanja več kot minula leta, ker smo lani doživeli štiri obsežne poplave, v februarju pa naravno nesrečo z žledom, ki je bila po obsegu, posledicah in trajanju največja naravna nesreča v Sloveniji, ob kateri smo prvič zaprosili za mednarodno reševalno pomoč. Komisija je potrdila 960 predlogov za priznanja: 802 bronastih, 70 srebrnih in 68 zlatih znakov, 19 plaket ter kipec Civilne zaščite za življenjsko delo.

 V zahvalo so bila priznanja podeljena tudi 29 organizacijam iz 11 držav, ki so se odzvale na prošnjo za pomoč v obliki električnih agregatov in reševalnih ekip. To so Avstrija, Češka, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija in ZDA. Na osrednji slovesnosti jih je bilo izročenih 22.

 Priznanjain nagrado s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so prejeli:

 KIPEC Civilne zaščite kot nagrado za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:

 Joško Berlec se je rodil 25. oktobra 1949 v Kamniku. V rodnem kraju je obiskoval tudi osnovno šolo, nato pa sta ga pot in želja po znanju vodili v Ljubljano, kjer je končal študij na Fakulteti za strojništvo.

Leta 1957 je z vstopom v Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik potrdil bogato družinsko tradicijo pomagati ljudem v stiski. Za gasilstvo ga je že v mladih letih navdušil oče, tudi sam še vedno zavzet gasilec. Vedel je, da je lahko dober gasilec le tisti, ki se nenehno izobražuje, zato je opravil več tečajev in gasilskih specialnosti. Ima čin visoki gasilski častnik 2. stopnje in več kot 40 let operativnega gasilskega staža.

Na bogati gasilski poti je opravljal več pomembnih in odgovornih funkcij. Bil je poveljnik PGD Kamnik in GZ Kamnik ter tri mandate poveljnik regije Ljubljana 3. Na Gasilski zvezi Slovenije je bil kar štiri mandate član poveljstva, dva mandata podpoveljnik in tri mandate član predsedstva. Kot večletni vodja Komisije za gasilsko tehniko pri Gasilski zvezi Slovenije je veliko časa namenil tipizaciji gasilskih vozil in opreme. Pomembno delo je opravljal tudi kot mednarodni strokovnjak za tekmovanja, saj je bil dolgoletni član mednarodne tekmovalne komisije pri CTIF in je kot sodnik sodeloval na več gasilskih olimpijadah.

Vodil je komisijo, ki je pripravljala izhodišča za organizacijo pokrajinskih zvez, katere sklepi so povzročili pomembne spremembe v statutih na drugih ravneh. Bogato znanje je posredoval mnogim tečajnikom in slušateljem pri usposabljanju na vseh ravneh.

S sklepom Vlade Republike Slovenije je bil leta 2002 imenovan v Štab Civilne zaščite za ljubljansko regijo, v njem pa je aktivno sodeloval do konca leta 2013. Z znanjem in izkušnjami iz gasilstva je prispeval k strokovnemu delu štaba, predvsem pri pripravi ter sprejemanju načrtov zaščite in reševanja, državnih vajah ter naravnih in drugih nesrečah.

Vedno je znal najti pravično in tankočutno pot med gasilskim delovanjem, pripadniki Civilne zaščite, službenimi obveznostmi na vodstvenih mestih – kar je potrdil ob prevzemu orodjarne in strojegradnje v podjetju ETI Izlake – ter posvečanjem družini, v kateri gasilsko družinsko tradicijo nadaljujeta njegova sinova.

Za vsestransko in vestno delo je bil večkrat nagrajen v domovini in velikokrat tudi zunaj njenih meja. Naj omenimo le najžlahtnejši nagradi – priznanje Matevža Haceta in zlati znak Civilne zaščite.

Joško Berlec je s svojim delom pustil neizbrisen pečat v gasilstvu ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami nasploh, zato mu danes za njegovo življenjsko delo podeljujemo še kipec Civilne zaščite.


 PLAKETO Civilne zaščite kot priznanje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah:

 

 

ZNAKI CIVILNE ZAŠČITE

 Bronasti znak Civilne zaščite, ki se podeljuje zapožrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči:

 

 

Srebrni znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju ter krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami:

 

 

Zlati znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč:

 

  

Večina priznanj bo posameznikom in ustanovam izročena na 13 regijskih prireditvah.

 

Izpostava

Datum

Ura

Kraj

Maribor

3. 3.

13.00

Kulturni dom v občini Sv.Trojica

Brežice

3. 3.

17.00

Občina Brežice

Murska Sobota

3. 3.

17.00

Gledališče Park v Murski soboti

Koper

4. 3.

11.00

Ankaran

Slovenj Gradec

4. 3.

17.00

Slovenj Gradec

Ljubljana

4. 3.

17.30

Festivalna dvorana v Ljubljani

Celje

5. 3.

12.00

Občina Šentjur

Kranj

5. 3.

17.00

Kulturni dom v Preddvoru

Postojna

5. 3.

18.00

Divača

Nova Gorica

6. 3.

11.00

Na gradu v Idriji

Novo mesto

6. 3.

17.00

Črnomelj

Ptuj

11. 3.

13.00

Podlehnik

Trbovlje

11. 3.

13.00

Gasilski dom v Zagorju ob Savi

 

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

seznam nagrajenih tujih organizacij (Word datoteka)

bronasti.doc (Word datoteka)

srebrni.doc (Word datoteka)

zlati.doc (Word datoteka)

plakete in kipec.doc (Word datoteka)