Facebook
Twitter
YouTube

20 let sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (16. 12. 2014)

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je bila priložnostna slovesnost ob 20. obletnici delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 29. oktobra 1994 je Državni zbor RS sprejel Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (pred tem je to urejal Zakonu o obrambi in zaščiti), ki je še danes temelj tega ključnega področja nacionalne varnosti - z nesrečami se soočamo vsak dan in naravne nesreče so vse bolj preteče. 44 organizacij in društev, ki delujejo v sistemu že več kot dvajset let, ter 13 posameznikov je prejelo spominska priznanja.


Uvodoma je generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But orisal glavne mejnike v razvoju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (pregled je v prilogi). Poudaril je, da je s tem želel izpostaviti vse napore, ki smo jih skupaj opravili, da imamo danes zanesljiv, odziven in učinkovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Zbrane predstavnike organizacij in društev je pozdravil tudi minister za obrambo Janko Veber. »Vsem, ki ste v izgradnjo tega sistema vložili svoje znanje, svojo voljo in moči, izrekam zahvalo. Upam, da bomo nadgradili sistem in ohranili nivo.« je povdaril. Dejal je tudi, da je 28 milijonov evrov, kolikor znašajo sredstva državnega proračuna, ki ga porabi Uprava RS za zaščito in reševanje na leto, malo v primerjavi z 700 milijoni na leto (kar je okoli 2 odstotka BDP-ja), kolikor znaša škoda, ki jo povzročijo naravne nesreče. Hvaležni so vam tudi državljani, je pristavil, saj bi bila brez vašega učinkovitega posredovanja ob nesrečah, bila škoda še večja.


Spominska priznanja pa sta podelila generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But in poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Darko But_nagovor.doc (Word datoteka)

Seznam prejemnikov priznanj.doc (Word datoteka)